en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/014 Code 05489 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/013 Code 05488 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/008 Code 65490 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/007 Code 65489 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/006 Code 65488 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/005 Code 65487 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number 44/0047/21-S Code 6692D Medicinal product Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu Product Form plv inu 1x150 mg (liek.inj.skl.) MAH ZNT-1 Date of Expiry 23.02.2026
MA number 44/0047/21-S Code 6691D Medicinal product Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu Product Form plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.) MAH ZNT-1 Date of Expiry 23.02.2026
MA number 44/0206/18-S Code 5185E Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x20 ml/20 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 5184E Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 5183E Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 8314C Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x20 ml/20 mg (liek.PP - povolenie uvádzať na trh končí dňa 30.11.2025) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 8313C Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.PP - povolenie uvádzať na trh končí dňa 30.11.2025) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 8312C Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x5 ml/5 mg (liek.PP - povolenie uvádzať na trh končí dňa 30.11.2025) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0168/00-S Code 01181 Medicinal product ZAVEDOS 10 mg Product Form plv ino 1x10 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
eu-flag.png sk-flag.png