sk

Držitelom (QPPV) pravidelne sledované webové stránky

Predkladanie Periodických rozborov bezpečnosti liekov - PSUR (dole  na stránke tabuľka EURD list):

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000361.jsp&

 

Posúdenie Periodických rozborov bezpečnosti lieku - PSUSA outcomes:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000361.jsp&

 

Výstupy z PSUR worksharing procedúr - súhrny hodnotiacich správ

http://www.hma.eu/350.html

 

Výsledky posúdenia signálov:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000375.jsp&mid=WC0b01ac0580727d1c

 

Výsledky Referralov EÚ:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/referral_search.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

 

Plány riadenia rizík (RMP) – zoznam bezpečnostných problémov (safety concerns) :

http://www.hma.eu/464.html  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png