sk

Aký je rozdiel medzi liekmi a výživovými doplnkami

04/01/2013
Zdroj: ozene.zoznam.sk; 02/01/2013; zh

Viete rozlíšiť, ktoré tabletky sú vhodné len ako doplnky výživy a ktoré regulujú náš zdravotný stav ako lieky?

Výživové doplnky

- sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, vitamínov, minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Musia sa vyrábať v súlade s potravinovým kódexom.  

- Vyvážená a rozmanitá strava vo všeobecnosti poskytuje dostatočné množstvo živín a vtedy je ich užívanie prakticky zbytočné.  

- Význam môžu mať v prípadoch, keď strava nie je vyvážená alebo jej nie je dostatok, pri zvýšenej potrebe živín – napr. pri výkonnom športe, tehotenstve, ťažkej práci, nadmerných stresoch v skúškovom období, pri rôznych diétach s nevyváženým pomerom živín a podobne.  

- Povolenie na uvedenie výživových doplnkov do obehu vydáva Úrad verejného zdravotníctva, no posudzuje pritom najmä zdravotnú vhodnosť produktu. Priamo nekontroluje kvantitatívne ani kvalitatívne vlastnosti prípravku. Priemerné hodnoty živín alebo látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom deklaruje len výrobca a úrady dozerajúce na bezpečnosť potravín.  

- Výživovým doplnkom je podľa zákona zakázané prisudzovať schopnosť prevencie alebo liečby ochorení. Musia byť zo zdravotného hľadiska neškodné, no ich účinnosť, bezpečnosť a kvalita nemusia byť a obyčajne ani nie sú overované takým spôsobom ako pri liekoch. 

Lieky

- Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom, ktoré sú určené na ochranu pred chorobami, na liečenie, diagnostiku chorôb a ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

- Obsahuje farmakologicky účinné množstvá liečivých látok. Ich obsah je prísne definovaný a kontrolovaný národnými i medzinárodnými štátnymi orgánmi.

- Pred uvedením na trh musia lieky prejsť rozsiahlymi a komplexnými skúšaniami, po uvedení na trh podliehajú ďalšiemu prísnemu sledovaniu účinnosti a bezpečnosti. Majú iný štatút a udelenie povolenia uvedenia na trh tiež prebieha inak, ako pri výživových doplnkoch. Výrobca liekov musí mať povolenie a spĺňať kritériá na správnu výrobu liekov, musí byť zabezpečená kontrola vstupných surovín, kontroly počas výrobného procesu, ako aj výstupná kontrola. Pre lieky platia prísne kritériá, ktoré zabezpečujú, aby bola účinná látka v správnej dávke a čistote, aby sa liek v tele správal tak, ako to očakávame, musí byť zabezpečená stabilná hladina účinných látok a účinnosť musí byť overená kontrolovanými klinickými štúdiami.

- Na to, aby sa liek dostal na trh, musí prejsť prísnym registračným procesom v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, ktorý mu pridelí tzv. registračné číslo, a to musí byť uvedené na vonkajšom obale lieku. Ak prípravok nemá toto číslo na obale, ide iba o potravinový doplnok.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png