sk

Asi tisícka nežiaducich účinkov

19/06/2015
Zdroj: Zdravotnícke noviny; 24/2015; 18/06/2015; s.: 2; ks

Počas minulého roka bolo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zaslaných 1 059 podozrení na nežiaduce účinky liekov. Hlásenia zaslali najmä zdravotnícki pracovníci a farmaceutické spoločnosti i pacienti. Práve od pacientov zaznamenáva ŠÚKL vzostupný trend v počte prijatých hlásení. Ako informoval ústav na svojej stránke, najsilnejšie skupiny liekov podľa ATC, na ktoré boli vlani prijaté hlásenia, boli antiifektíva na systémové použitie, antineoplastiká a imunomodulačné látky a lieky na kardiovaskulárny systém. Nasledovala ich skupina liekov na liečbu ochorení nervového systému a liekov používaných pri liečbe ochorení krvi a krvotvorných orgánov. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png