sk

Čierny trojuholník

26/05/2013
Zdroj: JOJ, 19:30; NOVINY TV JOJ; 26/05/2013; Petra Dišková

Lucia Barmošová, moderátorka: "Na pribalených letákoch niektorých liekov pribudne nový znak - čierny trojuholník. Označuje lieky, ktoré síce prešli registráciuo, no budú ešte pod dohľadom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Pre pacientov, ktorí takéto lieky musia užívať, bude veľmi dôležitý." 

Petra Dišková, redaktorka: "Tak, to je on. Tento znak od septembra nájdete na niektorých príbalových letákov vybraných liekov. Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti samotných pacientov." 

Pavol Gibala, sekcia bezpečnosti liekov ŠÚKL: "Sa musia robiť ďalšie nejaké štúdie poregistračné štúdie bezpečnosti." 

Petra Dišková, redaktorka: "Inými slovami, pôjde o lieky, ktoré sú relatívne nové a ich účinky na ľudský organizmus ešte nie sú úplne známe. Preto musia byť pod väčším dohľadom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv." 

Vladimír Halász, OZ Slovenský pacient: "Akákoľvek väčšia informovanosť pacientov aj v oblasti liekov len prispeje k väčšej transparentnosti." 

Petra Dišková, redaktorka: "nejde však o výstražný, ale o informačný trojuholník. Pacienti sa teda nemusia ničoho obávať. Nejde o žiadne pokusy, či klinické štúdie. Lieky sú len predmetom monitorovania a v prípade nečakaných reakcií môžu pacienti nežiadúce účinky nahlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv." 

Pavol Gibala, sekcia bezpečnosti liekov ŠÚKL: "Pozor, u týchto by sme si želali, aby ste nám tie nežiadúce účinky posielali." 

Petra Dišková, redaktorka: "Takto označené lieky a ich prípadné nežiadúce účinky sa potom budú každoročne prehodnocovať po dobu piatich rokov." 

Vladimír Halász, OZ Slovenský pacient: "Tí pacienti sa môžu pýtať. Môžu sa pýtať lekárov, môžu viac študovať, získavať poznatky a informácie, aby boli informovanejší." 

Petra Dišková, redaktorka: "Odpoveď na otázku, prečo takéto lieky na trhu vôbec máme, je jednoduchá. Ide o nové molekuly, ktorých liečebné účinky výrazne prevyšujú možné vedľajšie účinky. No, ak b sa okázalo, že niektorý z týchto liekov predstavuje pre pacientov určité riziko, jednoducho ho z trhu vyradia."

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png