sk

Liek alebo výživový doplnok? Pacient váha, ktorý si kedy vybrať

10/12/2012
Zdroj: Pravda; 10/12/2012; s.: 17,18,19; Dorota Hudecová

Na prvý pohľad vyzerajú úplne rovnako. Sú to tabletky či kapsule. Majú rovnakú formu, na ich obale je uvedený názov a zloženie, sú vybavené príbalovou informáciou. Pri podrobnejšom skúmaní je však rozdiel viditeľný: na obale lieku je uvedená informácia o registrácii Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), na druhom nápis doplnok stravy. Aké sú medzi nimi rozdiely? V praxi sa stretávame s liekmi, teda liečivými prípravkami, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, ale aj s liekmi, ktoré sú voľne predajné. Majú však štatút lieku, ä teda prechádzajú niekoľkými fázami klinických štúdií, je overená ich neškodnosť, ale predovšetkým účinnosť v zmysle zlepšenia zdravotného stavu. Do voľného predaja môžu byť zaradené liečivé prípravky, ktoré sú vnímané ako prostriedky na liečbu "prvej domácej pomoci", kým sa pacient dostane k odborníkovi. V poslednom čase je totiž samoliečba vnímaná ako aktívny prístup k vlastnému zdraviu, voľne predajné lieky odporúčajú aj lekári prvého kontaktu. Tí by však mali svojim pacientom aj poradiť, aký voľne predajný liek v prípade problémov použiť. Na druhej strane sú tu však aj potravinové doplnky, ktorých účinnosť bola overená klinickými štúdiami, ale preto, že obsahujú látky, ktoré spĺňajú aj kritériá potravinových doplnkov, uvádza ich distribútor na trh ako doplnky stravy často najmä preto, aby nemusel absolvovať zdĺhavý a nákladný proces registrácie. Pre pacientov je niekedy ťažké zorientovať sa v ponuke dostupnej v lekárni, a tak si zamenia liek za výživový doplnok, keďže je často lacnejší a pritom môže vzbudzovať dojem, že má rovnaké účinky ako liek.

"Medzi skutočnými liekmi a doplnkami výživy sú však zásadné rozdiely, ktoré určuje aj zákon, každý slúži na niečo iné a má iné miesto v starostlivosti o zdravie. Pokiaľ pacient trpí závažným ochorením, mal by sa rozhodne liečiť liekom," vraví farmakológ, docent Juraj Sýkora. "Naopak, výživové doplnky sú vhodné pre ľudí, ktorí neprijímajú dostatok živín v strave alebo majú zvýšené nároky na živiny, napríklad pri výkonnostnom športe, tehotenstve, ťažkej práci, nadmernom strese v skúškovom období či pri rôznych diétach s nevyváženým pomerom živín," dodal. Ak ich pacienti užívajú namiesto liekov, môže to mať negatívne dôsledky na ich zdravie. Príkladom často podceňovaného ochorenia, ktoré sa mnohí pacienti snažia "liečiť" výživovými doplnkami, je chronické žilové ochorenie. Prvý sonografický skríning chronického žilového ochorenia, ktorý sa na Slovensku uskutočnil tento rok, priniesol alarmujúce výsledky. "Až u 73 % Slovákov boli diagnostikované klinické známky chronickej žilovej nedostatočnosti, teda len 27 % Slovákov malo žily dolných končatín zdravé. Až u 55 % všetkých jedincov ultrazvuk odhalil závažnejšie formy žilového ochorenia, ktoré si bez akýchkoľvek pochybností vyžadujú serióznu liečbu príčiny ochorenia, a to liekom v kombinácii s miniinvazívnym či chirurgickým ošetrením postihnutej žily. Počiatočné štádium ochorenia, tzv. metličky, sa odhalilo u 19 % Slovákov," približuje výsledky prieskumu angiológ František Žernovický z Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH v Bratislave. "Bagatelizovanie žilových ochorení, ich diagnostiky a liečby sa môže končiť závažnými komplikáciami. Ide o ochorenie, ktorého príčinu treba adekvátne liečiť vhodným liekom podľa odporúčaní odborníka a žiadne voľnopredajné gély či vitamíny ho vyliečiť nedokážu," upozorňuje Žernovický. Ďalším závažným a progresívnym ochorením, ktoré je často neadekvátne liečené, sú hemoroidy. Postihujú viac ako 50 % ľudí nad 50 rokov. Väčšina pacientov sa snaží hemoroidy liečiť svojpomocne lokálnymi prípravkami, no nevedia, že súčasťou liečby každého pacienta by mala byť aj celková perorálna venotonická liečba vhodným liekom. Cieľom liečby je skrátenie práceneschopnosti a sprievodných prejavov ochorenia. "Pri rozhodovaní o výbere liečby hemoroidov je nevyhnutné rešpektovať konkrétneho pacienta a zabrániť tomu, aby na skutočné ochorenie používal neškodný, ale zato málo účinný výživový doplnok, keď je k dispozícii účinný a bezpečný liek," vysvetľuje docent Ladislav Kužela z Gastroentero-hepatologického centra Thalion v Bratislave. Pre naše zdravie je dôležité, aby sme využívali dostupné prípravky - lieky alebo výživové doplnky správne, podľa toho, na čo sú určené. Ak trpíme skutočným ochorením, mali by sme sa liečiť podľa odporúčaní lekára a nezamieňať svojvoľne lieky za iné prípravky, ktoré nemajú overenú liečebnú účinnosť. Inak sa zbytočne vystavujeme riziku progresie ochorení a vzniku závažných komplikácií.Výživové doplnky

- sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, vitamínov, minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Musia sa vyrábať v súlade s potravinovým kódexom.

- Vyvážená a rozmanitá strava vo všeobecnosti poskytuje dostatočné množstvo živín a vtedy je ich užívanie prakticky zbytočné.

- Význam môžu mať v prípadoch, keď strava nieje vyvážená alebo jej nieje dostatok, pri zvýšenej potrebe živín - napr. pri výkonnom športe, tehotenstve, ťažkej práci, nadmerných stresoch v skúškovom období, pri rôznych diétach s nevyváženým pomerom živín a podobne.

- Povolenie na uvedenie výživových doplnkov do obehu vydáva Úrad verejného zdravotníctva, no posudzuje pritom najmä zdravotnú vhodnosť produktu. Priamo nekontroluje kvantitatívne ani kvalitatívne vlastnosti prípravku. Priemerné hodnoty živín alebo látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom deklaruje len výrobca a úrady dozerajúce na bezpečnosť potravín.

- Výživovým doplnkom je podľa zákona zakázané prisudzovať schopnosť prevencie alebo liečby ochorení. Musia byť zo zdravotného hľadiska neškodné, no ich účinnosť, bezpečnosť a kvalita nemusia byť a obyčajne ani nie sú overované takým spôsobom ako pri liekoch.

 

Lieky

 - Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom, ktoré sú určené na ochranu pred chorobami, na liečenie, diagnostiku chorôb a ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

- Obsahuje farmakologicky účinné množstvá liečivých látok. Ich obsah je prísne definovaný a kontrolovaný národnými i medzinárodnými štátnymi orgánmi.

- Pred uvedením na trh musia lieky prejsť rozsiahlymi a komplexnými skúšaniami, po uvedení na trh podliehajú ďalšiemu prísnemu sledovaniu účinnosti a bezpečnosti. Majú iný štatút a udelenie povolenia uvedenia na trh tiež prebieha inak, ako pri výživových doplnkoch. Výrobca liekov musí mať povolenie a spĺňať kritériá na správnu výrobu liekov, musí byť zabezpečená kontrola vstupných surovín, kontroly počas výrobného procesu, ako aj výstupná kontrola. Pre lieky platia prísne kritériá, ktoré zabezpečujú, aby bola účinná látka v správnej dávke a čistote, aby sa liek v tele správal tak, ako to očakávame, musí byť zabezpečená stabilná hladina účinných látok a účinnosť musí byť overená kontrolovanými klinickými štúdiami.

- Na to, aby sa liek dostal na trh. musí prejsť prísnym registračným procesom v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, ktorý mu pridelí tzv. registračné číslo, a to musí byť uvedené na vonkajšom obale lieku. Ak prípravok nemá toto číslo na obale, ide iba o potravinový doplnok.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png