sk

Lieky s diklofenakom by sa mali obmedziť

27/06/2013
Zdroj: Zdravotnícke noviny; 26/2013; 27/06/2013; s.: 8; kl

Pravidelné a dlhodobé užívanie môže zaťažiť srdcovo-cievny systém. Lekári by mali byť pri predpisovaní opatrnejší. 

Lekári predpisujúci lieky s obsahom diklofenaku by mali byť opatrnejší. Používanie týchto prípravkov totiž Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) odporučil obmedziť. 

Pozor na srdce 

Lieky sa používajú na zmiernenie bolesti a zápalu, najmä pri bolestivých ochoreniach, napríklad artritíde. Patria do skupiny nazývanej nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs). ,,Bezpečnosť a účinnosť liekov zo skupiny NSAIDs sa starostlivo sleduje už dlhšie. Informácie o týchto liekoch, súhrn charakteristických vlastností určený zdravotníckym pracovníkom aj písomná informácia pre používateľov už v súčasnosti obsahujú upozornenie, aby sa používali v najnižšej možnej dávke čo najkratší čas," uvádza na svojej stránke ŠÚKL. Ako sa ďalej píše, Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry po zhodnotení všetkých dostupných informácií dospel k záveru, že používanie liekov proti bolesti s obsahom diklofenaku môže po systémovom podaní, teda vo forme tabliet, kapsúl, injekcií alebo čapíkov, znamenať zvýšené riziko pre srdcovo-cievny systém pacientov. ,,Špeciálne sa to týka používania vysokých dávok (150 mg denne) a dlhodobej liečby. Absolútne srdcovo-cievne riziko pri používaní diklofenaku, tak ako aj všetkých ostatných liekov zo skupiny NSAIDs, závisí od už existujúcich rizikových faktorov pacienta, ako sú krvný tlak a hladina cholesterolu," zdôraznil ŠÚKL. 

Znížiť riziko trombózy

Podľa PRAC prínosy liekov s obsahom diklofenaku síce stále prevyšujú jeho riziká, odporučil však, aby sa pre ne zaviedli preventívne opatrenia na zníženie rizika arteriálnych tromboembolických príhod, teda tvorby krvných zrazenín v tepnách, ktoré už boli v minulosti zavedené aj pre selektívne inhibítory COX-2, čo je iný druh liekov zo skupiny NSAIDs.

Rizikoví pacienti

Podľa odborníkov z Výboru lieky s obsahom diklofenaku nemajú používať pacienti, ktorí majú závažné srdcovo-cievne ochorenie, napríklad zlyhávajúce srdce alebo v minulosti prekonali srdcový infarkt alebo náhlu cievnu mozgovú príhodu. ,,Pacienti, ktorí majú určité rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení, napríklad vysoký tlak krvi, zvýšenú hladinu cholesterolu, diabetes alebo fajčia, majú používať diklofenak iba po starostlivom zvážení. Lekárom sa tiež odporúča, aby pravidelne prehodnocovali, či pacient potrebuje užívať diklofenak dlhodobo," uvádza ŠÚKL. Odporúčanie Výboru pre hodnotenie rizík liekov nemusí byť konečné rozhodnutie, to vydá Európska komisia. ,,Po ukončení celej procedúry hodnotenia budú zdravotníci detailne informovaní o výsledku rozhodnutia. Pacienti sa už teraz v prípade otázok majú poradiť so svojím lekárom alebo s lekárnikom," uvádza v správe ŠÚKL. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png