sk

Lieky s domperidónom majú obmedzenia

29/05/2014
Zdroj: Zdravotnícke noviny; 21/2014; 29/05/2014; s.: 8; kl

Štúdie nepotvrdili účinnosť liečiva pri zmiernení príznakov, ako sú nadúvanie a pálenie záhy 

Lieky s obsahom domperidónu dostali nové odporúčania na užívanie. Po novom sa má liek používať len na zmiernenie príznakov nevoľnosti a vracania. Odporúčania sa týkajú aj zníženia dennej dávky a obmedzenia dĺžky liečby. Informoval o tom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Nové odporúčania schválila Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh). 

Nie na pálenie záhy 

Ako ďalej informoval ŠÚKL, bezpečnosť liekov s obsahom domperindónu sa začala prehodnocovať pre podozrenie na výskyt kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov, vrátane nepravidelného srdcového rytmu. ,,Na základe analýzy dostupných údajov potvrdila CMDh pozitívny prínos týchto liekov a naďalej odporučila ich používanie pri zmiernení príznakov nevoľnosti a vracania," uvádza ústav. Koordinačná skupina zároveň odporučila znížiť dávkovanie na 10 mg 3-krát denne perorálne pre dospelých a mladistvých s telesnou hmotnosťou vyššou ako 35 kg (maximálna denná dávka je 30 mg). ,,Im môže byť tiež alternatívne podávaný liek vo forme čapíkov s obsahom 30 mg účinnej látky 2-krát denne. Odporúčaná dávka pre deti a dospievajúcich s hmotnosťou nižšou ako 35 kg má byť 0,25 mg/kg telesnej hmotnosti podávaná perorálne," hovorí vo svojej správe liekový ústav. Liek sa nemá užívať dlhšie ako jeden týždeň. Ako ďalej dodal ŠÚKL, štúdie nepotvrdili účinnosť domperidónu pri zmiernení príznakov, ako sú nadúvanie a pálenie záhy, preto sa už nemá pri týchto indikáciách užívať. 

Nežiaduce účinky 

Výsledky štúdií podľa ústavu potvrdili mierne zvýšenie rizika závažných kardiogénnych nežiaducich účinkov, spojených s užívaním domperidónu, vrátane predĺženia QT intervalu, arytmií typu torsade de pointes, závažnej komorovej arytmie a náhleho srdcového úmrtia. ,,Vyššie riziko bolo pozorované u pacientov starších ako 60 rokov, dospelých, ktorí užívali dennú perorálnu dávku prevyšujúcu 30 mg, a u pacientov, ktorí užívali súčasne lieky predlžujúce QT interval alebo inhibítory CYP3A4," hovorí ŠÚKL. Vo vzťahu k zmierneniu symptómov nevoľnosti a vracania stále prevyšujú prínosy nad možnými rizikami. Domperidón je podľa správy kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, ďalej u pacientov, u ktorých sa vyskytla alebo sa môže vyskytnúť porucha srdcového prevodu, alebo ochorenie srdca (napr. kongestívne srdcové zlyhanie), alebo pri súčasnom podávaní liekov, ktoré predlžujú QT interval alebo sú inhibítormi CYP3A4. ,,V súlade s novými odporúčanými dávkami budú stiahnuté z trhu lieky s vysokým obsahom domperidónu, ako aj kombinácia domperidónu s cinarizínom. Okrem toho by sa domperidón nemal užívať v kombinácii s inými liekmi, ktoré majú podobný vplyv na srdcovú činnosť, alebo znižujú odbúravanie domperidónu, čím sa zvyšuje riziko nežiaducich účinkov," píše vo vyhlásení štátny ústav. (kl) 

VIAC O LIEKU 

Lieky s obsahom domperidónu sa používajú na liečbu rôznych žalúdočných a tráviacich problémov. Domperidón účinkuje pomocou blokády špecifických receptorov, ktoré sa nachádzajú v črevách a v určitých častiach mozgu, čím pomáha zabrániť nevoľnosti a vracaniu. Lieky s obsahom domperidónu sú registrované vo väčšine členských štátov EÚ. Na Slovensku sú v súčasnosti registrované 2 lieky s týmto liečivom.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png