sk

Mnoho obyvateľov hlavného mesta konzumuje chloritan sodný

07/11/2012
Zdroj: STV Dvojka, 17:30; Regionálny denník; 06/11/2012; Robo Petrík

Jana Majeská, moderátorka RTVS: "Ľudia čoraz viac prestávajú veriť medicíne a vrhajú sa na na alternatívnu liečbu. V mnohých prípadoch sú ochotní zájsť tak ďaleko, že užívajú dezinfekčné alebo čistiace prostriedky. Mnoho obyvateľov hlavného mesta konzumuje dokonca chloritan sodný, ktorý vraj lieči takmer všetko a to aj napriek tomu, že sa používa na dezinfekciu vody, či na čistenie bazénov."

Robo Petrík, redaktor RTVS: "Zázračné kvapky pod názvom MMS sú bežne dostupné na internete. Podľa predajcov liečia takmer všetky choroby. Tie nevyliečiteľné nevynímajúc. Ak by však išlo o liek, mali by o ňom vedieť aj v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv."

Valéria Pernišová, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: "Tento produkt nie je považovaný za liek a tým pádom za jeho registráciu a dohľad nad bezpečnosťou nezodpovedá Štátny ústav pre kontrolu liečiv."

Robo Petrík, redaktor RTVS: "O predaji a užívaní prostriedku vedia aj na Úrade verejného zdravotníctva."

Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva: "Úrad verejného zdravotníctva informoval rýchly výstražný systém o tom, že sa takýto tzv. výživový doplnok nachádza na trhu Slovenskej republiky."

Robo Petrík, redaktor RTVS: "To ale nebolo všetko. Úrad verejného zdravotníctva predaj výrobku úplne zakázal."

Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva: "Nesmú sa predávať z toho dôvodu, že nejde o výživový doplnok a taktiež vlastne obsahuje nepovolené množstvo chemických látok."

Valéria Pernišová, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: "Je to roztok 28 % chloritanu sodného, ktorý sa používa najmä v chemickom priemysle, pričom účinkovať by mal uvoľnený chlór dioxid."

Robo Petrík, redaktor RTVS: "Aj napriek hrôzostrašnému názvu a zloženiu internetoví predajcovia odporúčajú podávanie chemikálie aj deťom, či tehotným ženám. Na internete si potom vymieňajú svoje skúsenosti."

Igor Bátora, prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie FNsP Bratislava: "V žiadnom prípade nenájdete výsledky nejakých kontrolovaných klientských štúdií a pozorovaní. Sú to všetko také výpovede, dobrozdania."

Robo Petrík, redaktor RTVS: "V nich pisatelia okrem chvály pripúšťajú len to, že im býva po požití občas nevoľno, klesá im tlak a majú hnačky. Účinok chemikálie na človeka doteraz oficiálne nikto nezisťoval. Zisťovať však bude Úrad verejného zdravotníctva a to majiteľa webových stránok, ktorý porušuje zákon. Hrozí mu pokuta až takmer 17 000 eur."

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png