sk

Môžeme im veriť?

13/02/2013
Zdroj: TA3, 20:45; Labyrint; 12/02/2013; Barbara Štefanovičová

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Nosné kvapky rôznych druhov a vôní, spreje proti zápalom, tabletky na cmúľanie, horúce nápoje, či mastičky, po ktorých budete určite vo forme aj po šesťdesiatke. Reklamné slogany na voľnopredajné lieky a výživové doplnky dnes počuť a vidieť v každom médiu. V jednom reklamnom bloku ich pokojne narátate aj desať. Sú však naozaj účinné a sú vôbec pod kontrolou? Čo by sme si mali určite všímať? Aj to sa budeme pýtať dnešných hostí. Začína sa aktuálne vydanie relácie Labyrint. Na úvod si pozrime reportáž, ktorá nám problematiku trochu priblíži." 

Barbara Štefanovičová, reportérka TA3: "V chrípkovom období sú ľudia oveľa náchylnejší uveriť reklamám na lieky či výživové doplnky. Reklamu na takéto výrobky upravuje zákon o reklame. Propagovať sa však môžu len voľnopredajné lieky bez psychotropných látok a tie, ktoré nie sú hradené z verejného poistenia. V reklame nesmie chýbať informácia o nežiaducich účinkoch či príbalový leták." 

Ľuboš Kukliš, Rada pre vysielanie a retransmisiu: "Rada pomerne pravidelne dáva sankcie za to, že tie upozornenie pre užívateľov tých liekov, aby si prečítali ten návod, ten leták a tak ďalej, nie sú dostatočne dlho alebo dostatočne výrazne na tej obrazovke." 

Barbara Štefanovičová, reportérka TA3: "Chýbajúce informácie môžu byť totiž rizikom. Rovnako však aj nadbytočné údaje nie sú na prospech, často krát sú klamlivé a zavádzajúce." 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Pripisujú sa výživovým doplnkom niektoré účinky, ktoré sú preventívneho alebo dokonca aj liečebného charakteru, čo samozrejme neprislúcha." 

Barbara Štefanovičová, reportérka TA3: "Lieky a výživové doplnky sú pod stálou a dôslednou kontrolou kompetentných úradov. Podľa odborníkov spotrebiteľ sa nemá dôvod obávať." 

Juraj Sýkora, prednosta Ústavu farmácie LF SZU v Bratislave: "Sú to skutočnosti, ktoré boli preverené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, nesmie to byť klamlivé, čiže musí hovoriť pravdu. Ak samozrejme tí výrobcovia navzájom sa tak sledujú, že každé porušenie zákona už nám povedzme na konkurenta alebo na inú farmaceutickú firmu, tak na to si samozrejme dávajú pozor." 

Barbara Štefanovičová, reportérka TA3: "Je však na spotrebiteľovi, či si liek alebo doplnok výživy kúpi. Rovnako ako sa sám rozhoduje pri inom druhu tovaru. Barbara Štefanovičová, TA3."

 Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "No a v štúdiu vítam Ivetu Truskovú z Úradu verejného zdravotníctva a Pavla Gibalu zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Dobrý večer." 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Dobrý večer." 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Dobrý večer." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Tak, pani Trusková, poďme hneď na to, čo sú to výživové doplnky?" 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Výživové doplnky sú v podstate potraviny a sú zaradené aj do legislatívy medzi potraviny. A keď by sme ich chceli definovať bližšie, sú to v podstate koncentrované formy vitamínov, minerálnych látok alebo iných teda výživových látok. A ich hlavný cieľ určenia je na doplnenie výživového stavu, na doplnenie fyziologického stavu organizmu. Čiže sú určené pre zdravý organizmus človeka, pre jeho posilnenie, podporu." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Čiže je prirodzené, že ich môžeme dostať napríklad aj v potravinách?" 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Áno." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Kto kontroluje výživové doplnky, či sú v poriadku, či naozaj spĺňajú tie podmienky, ktoré majú?" 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Kontrolu sa zaoberá jednak Úrad verejného zdravotníctva a jednak regionálne úrady verejného zdravotníctva. V podstate sa postupuje podľa plánov pre kontrolu podobne ako v prípade potravín. Pred tým, kým sa uvedie výživový doplnok na trh, tak sa preveria niektoré určité náležitosti, napríklad zloženie, niektoré látky, my tomu hovoríme, že špecifikácia zloženia sa overí, aké zložky, aké látky, v akom množstve výživový doplnok obsahuje. V niektorých prípadoch požadujeme aj laboratórne vyšetrenia, ale len v základe, teda trebárs mikrobiologických alebo chemických ukazovateľov. Prekontrolujeme označenie, upozornenia a podobne. No a následne potom už, keď sú uvedené výživové doplnky na trh, tak sa zaoberáme trebárs kontrolou, či sa im neprisudzujú niektoré vlastnosti, ktoré nemajú, či sa neprezentujú nesprávnym spôsobom. Ale tiež, či teda zotrvávajú v tej rovine, ako boli posudzované na začiatku." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Spomínala som aj v úvode, aj v reportáži to odznelo, že teda nielen výživové doplnky sa propagujú, ale aj liečivá alebo lieky. Kde je hranica medzi výživovým doplnkom a liekom? Pán Gibala, keby ste nám povedali." 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Tak lieky sú určené na liečenie chorých ľudí. To je hlavný rozdiel medzi tým, čo povedala pani doktorka Trusková, že výživové doplnky sú tie, ktoré sú vlastne dodatky nejakých látok do organizmu. A do zdravého organizmu. Zatiaľ čo lieky sú určené na to, aby ovplyvňovali fyziologické funkcie, liečili nejaké ochorenia, alebo preventívne pôsobili." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Kto vlastne určuje, čo už patrí medzi lieky a čo ešte len medzi výživové doplnky?" 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "V podstate to určuje legislatíva pre potraviny. Dáva základné kritériá, alebo stanovuje základné hranice, čo sú to výživové doplnky. Tie najtypickejšie, najklasickejšie sú na báze vitamínov a minerálnych látok. Je tu určitá skupina látok rastlinného pôvodu a tam možno je tá hranica trošku taká miernejšia a treba ju viacej posudzovať, kedy ide o výživový doplnok a kedy o liek, pretože práve rastlinné zložky môžu obsahovať aj farmakologicky účinné látky a vtedy my práve Úrad verejného zdravotníctva takéto prípady napríklad konzultuje so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Alebo si overuje aj v rámci okolitých členských štátov, či daný prípravok bol umiestnený ako výživový doplnok na trh a tak vlastne následne o tom rozhoduje, či možno zaradiť ako výživový doplnok uvedený prípravok, alebo posúvame to už potom úplne Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Hovorili sme teda o tej propagácii napríklad v médiách. Čo vlastne musí obsahovať taká reklama na výživový doplnok? Určite tam tiež musí spĺňať nejaké kritériá." 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "No v prvom rade nesmie obsahovať to, čo nie je pravda. Čiže musí poskytovať spotrebiteľovi alebo poslucháčovi pravdivé údaje. Výživový doplnok nesmie navádzať situáciu, že trebárs lieči, alebo uzdraví človeka, alebo mu zvýši niektoré ako funkcie organizmu. Toto skutočne výživovým doplnkom neprislúcha. Ale na druhej strane treba povedať, že napríklad od 15. decembra minulého roku platí nová legislatíva, ktorá v niektorých prípadoch výživových látok umožňuje takzvané zdravotné tvrdenia o výživových doplnkoch. Ako klasický príklad si možno uviesť napríklad vitamín C. Práve u tohto vitamínu C umožňuje celú radu rôznych označení. Ako príklad môžem uviesť napríklad, že podporuje imunitu organizmu. S tým, že zároveň musí to množstvo vitamínu C byť zastúpené aspoň v 15 percentách odporúčanej dennej dávky." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Pán Gibala, hovoríme teda aj o liekoch. Vieme, že aj lieky sa dajú propagovať v reklamách. Sú aj tu nejaké obmedzenia, možno kritériá, podmienky?" 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Samozrejme. Sú omnoho väčšie ako sú pre výživové doplnky, pretože pre výživové doplnky nejaké zvláštne pravidlá nie sú stanovené. Skôr je to v podstate podobné ako pri ostatných produktoch. Pri liekoch je tá legislatíva a tie obmedzenia omnoho prísnejšie. V prvom rade musíme povedať, že reklama liekov je rozdelená na dva typy reklám. Jedna je určená pre verejnosť, laickú verejnosť, a druhá pre odbornú verejnosť. Pre laickú verejnosť sa nemôže robiť reklama liekov, ktoré sú na predpis." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Čiže len voľnopredajné lieky?" 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "V podstate len voľnopredajné lieky, alebo aj vakcíny, ktoré v podstate, ale tam musí tú vakcinačnú kampaň schváliť ministerstvo zdravotníctva." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Pán Gibala, môžu sa diváci, alebo teda ľudia, ktorí si pozrú reklamu na lieky, spoľahnúť na informáciu, ktorá beží v niektorých tých sloganoch, skonzultujte užívanie lieku so svojim lekárom, prípadne poraďte sa s lekárnikom, alebo prečítajte si príbalový leták. Je to postačujúce? Je to spoľahlivé?" 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Tak v prvom rade musím povedať, že to je výraz, ktorý tam musí zo zákona byť. No a samozrejme to, že je to tam napísané, to nestačí. Dôležité je to, aby si to ten človek prečítal ten príbalový leták. Aby mu porozumel. Keď mu nerozumie, tak si to má skonzultovať s tým lekárnikom alebo lekárom." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Ale môžeme povedať, že lieky, ktoré sa propagujú v médiách, sú pod kontrolou?" 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Tak lieky sú samozrejme pod kontrolou. Všetky lieky sú registrované, teda registračný proces trvá skoro rok. Posudzuje sa tam kvalita toho, výroba toho lieku, kvalita, účinnosť a bezpečnosť. A keď sú splnené tie zákonné požiadavky, tak potom je to zaregistrované ako liek a rozdeľuje sa to potom do niekoľkých kategórií podľa toho, či je voľnopredajný, bez lekárskeho predpisu, alebo na lekársky predpis." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Dá sa stručne povedať, podľa čoho sa, alebo ako sa rozdeľujú, na základe čoho lieky, že sú voľnopredajné a ostatné, teda len na predpis?" 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Tak liek, aby mohol byť voľnopredajný, tak musí to byť v prvom rade známy liek, ktorý sa už dlhšiu dobu používa a v podstate o jeho účinkoch a nežiaducich účinkoch vieme, máme dostatočné informácie. Potom to používanie bez lekárskeho dozoru nevystavuje toho pacienta k nejakým zvláštnym priamym alebo nepriamym rizikom. Potom ďalej je to, že sa nezneužíva ten liek vo veľkom rozsahu. A ďalej nesmie to byť liek, ktorý je na palentálne, injekcie a podobne." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Čo vlastne nesmie chýbať pri propagácii liekov? Už sme spomenuli prečítajte si príbalový leták a tak ďalej. Ale ešte možno nejaké detaily, ktoré sme zabudli spomenúť?" 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Tak samozrejme tam je celá paleta takých požiadaviek na to. V prvom rade tá reklama nesmie byť skrytá, nesmie byť klamlivá. Majú byť tam informácie, alebo v súlade s informáciami so schválenými informáciami. To je súvaha charakteristických vlastností. Má propagovať racionálne používanie toho lieku, potom, ako mať tie, tú výzvu tam a ďalšie niektoré tie vlastnosti, ktoré tam sú. Že napríklad nesmie byť priamo iba na deti fokusovaná a potom rôzne, nesmú tam byť napríklad ani odporúčania lekárov, alebo iných nejakých osobností a podobné takéto sú tam." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Pani Trusková, čo sa týka výživových doplnkov, spomínali ste, že sa nesmú im teda dávať vlastnosti, ktoré nemajú. Čo napríklad v takých situáciách, keď sa objaví takáto propagácia, ktorá nespĺňa tie kritériá. Čo sa robí s takými možno reklamami na výživové doplnky?" 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Tak sa posudzujú prísne v takýchto prípadoch a to znamená, že buď sa nariadia opatrenia priamo na zákaz takéhoto označovania, alebo sa potom pristúpi priamo aj k pokute. Čiže postupuje sa v intenciách zákona o potravinách, kde sú jasne vymedzené sadzby sankcií, ktoré je možné uplatniť." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "A tak je to predpokladám aj s liekmi." 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Áno, tam takisto." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Dobre. Takže na záver posledných možno 20 sekúnd, na čo by si mali naši diváci a vôbec ľudia, ktorí sledujú propagáciu liekov a výživových doplnkov možno v médiách, na čo by si mali dať pozor?" 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Tak pokiaľ ide o výživové doplnky, tak rozhodne treba dať pozor, že pokiaľ im naozaj prisudzujú nejaké účinky o chorobe, o zdraví alebo o vyliečení z choroby, tak tieto účinky sú skutočne nepravdivé. A keď sa s ním stretnú, kľudne môžu upozorniť aj Úrad verejného zdravotníctva, aby sme to riešili." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Pán Gibala." 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Ja by som takisto povedal, že v prvom rade treba rozlíšiť, aby ten dotyčný vedel, či je to liek, alebo či je to výživový doplnok. Nie vždy je to celkom jasné." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie, aj za návštevu v štúdiu. Dovidenia." 

Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva: "Dovidenia." 

Pavol Gibala, Štátny úrad pre kontrolu liečiv: "Dovidenia." 

Barbara Štefanovičová, moderátorka TA3: "Je teda na každom z nás, ako sa rozhodneme a či reklame na lieky a výživové doplnky budeme veriť. Pri rozhodovaní vám želám šťastnú ruku, ale hlavne, aby ste ich vôbec nepotrebovali. V relácii Labyrint sa uvidíme aj o týždeň. Dovtedy sa majte pekne a dovidenia."

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png