sk

Problém so starými liekmi

20/09/2012
Zdroj: STV Jednotka, 19:00; Správy STV; 20/09/2012; Marie Balážová

Viliam Stankay, moderátor: "Štátny ústav pre kontrolu liečiv dočasne obmedzil zber nespotrebovaných starých liekov. Množstvo preparátov po expirácii sa tak hromadí v lekárňach. Na ich likvidáciu chýbajú peniaze."

Marie Balážová, redaktorka: "Lieky, ktorým skončil dátum spotreby, zbierajú a odvážajú z lekární dvakrát ročne. Pre dočasné obmedzenie zberu ich nateraz lekárnici skladujú v lekárňach." 

Ján Valjan, majiteľ lekárne v Spišskej Novej Vsi: "Za normálnych okolností to hádžeme jak to donesú, no len teraz aby sa ušetrilo trošku toho priestoru, tak z tých papierových krabičiek to vyberáme. Vyberiem a hodíte to sem."

Marián Novák, majiteľ lekárne v Spišskej Novej Vsi: "V súčasnosti je tá situácia ešte únosná. Nemáme tu nejaké haldy, alebo nejaké kopy tých preexpirovaných liekov." 

Marie Balážová, redaktorka: "Horšie by to vraj bolo, ak by obmedzenie zberu trvalo dlhší čas. Vyzbierané lieky sa zneškodňujú pri vysokej teplote v spaľovni nebezpečného odpadu. Likvidácia liekov je ale finančne náročná. Štátny ústav pre kontrolu liečiv tento rok potrebuje na likvidáciu expirovaných liekov až štyristotridsaťtisíc eur. V kase má však len necelých stodeväťdesiattisíc eur." 

Janka Rajnohová, referát pre poskytovanie informácií ŠÚKL: "Nakoľko Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nepostačujú finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s likvidáciou nespotrebovaných liekov, požiadali sme preto ministerstvo zdravotníctva o navýšenie týchto prostriedkov." 

Zuzana Čižmáriková, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: "Momentálne hľadáme možnosti, či vôbec máme pre nich pomoc a pre vyriešenie tohto problému." 

Marie Balážová, redaktorka: "Štátny ústav pre kontrolu liečiv očakáva, že v roku 2012 sa vyzbiera až osemdesiatšesť ton starých liekov." 

Janka Rajnohová, referát pre poskytovanie informácií ŠÚKL: "Na zníženie objemu odpadu nespotrebovaných liekov vyzývame občanov, aby do lekární odovzdávali len lieky bez vonkajšieho obalu, písomných informácií." 

Marie Balážová, redaktorka: "Ľudia by lieky nemali skladovať doma, či hádzať ich do bežného komunálneho dopadu. Znečisťujú tak životné prostredie."

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png