sk

Reakcia riaditeľa ŠÚKL na článok uverejnený v týždenníku .týždeň

Vážený pán šéfredaktor, 

v týždenníku .týždeň č. 7/2013 ste na strane 18-19 uverejnili článok pod názvom „Riskantné tabletky“ podpísaný autorom Jozefom Majchrákom. V tomto článku sa autor venuje téme liekov s obsahom mifepristónu, ktoré štátny ústav v nedávnom období zaregistroval, ako aj lieku Diane-35, ktorého užívanie štátny ústav v spolupráci s medzinárodnými liekovými agentúrami momentálne prehodnocuje. Nedá mi nereagovať na niektoré Vaše vyjadrenia, ktoré, vzhľadom na nedostatočné vedomosti a čiastočne aj neprofesionalitu redaktora, považujem za nekorektné. 

V perexe tohto článku opisujete štátny ústav ako „inštitúciu, o ktorej existencii mnohí vôbec netušia.“ Radi by sme Vám zdôraznili, že štátny ústav je inštitúciou, ktorej kompetencie v oblasti humánnej farmácie sú veľmi široké, vyžadujú si vysoké odborné znalosti a prísne odborné posúdenia expertmi, vďaka ktorým sú pre pacientov na trhu dostupné lieky, ktoré im pomáhajú v liečbe a zároveň im zlepšujú kvalitu života. Je známy fakt, že lieky môžu v súčinnosti pôsobenia rôznych faktorov vyvolať u pacienta nežiaduce účinky. Úlohou štátneho ústavu je aj sledovanie tejto stránky účinnosti lieku, ktoré sa môžu objaviť až po rokoch uvedenia lieku na trh. Mnohí naši zamestnanci sú členmi medzinárodných výborov a aktívne sa zapájajú do činností spojených so zabezpečením kvalitných, bezpečných a účinných liekov. 

Ak je pravda, že o nás bežní občania netušia, je potrebné povedať, že našim zámerom nie je verejná publicita, ale zabezpečenie kvalitných, bezpečných a účinných liekov od procesu výroby až po vydanie lieku lekárnikom. Na konci tohto reťazca stojí samotný pacient, pre ktorého všetky tieto činnosti robíme. Pre pacienta je ale dôležitý výsledný produkt (liek) s vedomím, že procesy, ktoré jeho vydaniu prechádzajú, sú odborne kontrolované a ich bezpečnému použitiu môže dôverovať. 

Som presvedčený, že pracovníci štátneho ústavu vykonávajú tieto činnosti zodpovedne a pri našich rozhodnutiach zohľadňujú všetky dostupné odborné informácie. Prijaté opatrenia sú vždy výsledkom rozhodnutia viacerých odborníkov, na medzinárodnej úrovni dokonca až stoviek expertov. 

Taktiež odmietam tvrdenia, že štátny ústav „nie je schopný dostatočne čeliť lobbingu.“ Sme apolitická odborná inštitúcia, lieková agentúra, ktorej úlohou je v zmysle zákona pri registrácii odborne posúdiť parametre liekov a kontrolovať činnosť subjektov v liekovom reťazci. Všetky naše postupy sú dokladové a môžu byť kedykoľvek preukázané. 

Sme pripravení čeliť kritike a spochybňovaniu našej činnosti aj zo strany Vášho týždenníka, nepovažujeme však za profesionálne, ak autor článku napíše príspevok bez toho, aby nás kontaktoval a zaujímal sa o naše vyjadrenia. Tento článok považujeme za nevyvážený a tendenčný, poskladaný len z vybraných vyjadrení predstaviteľov, ktorí veľmi ostro a jednostranne vystupujú v morálno-spoločenských otázkach. Ich kritický až odmietavý postoj voči interrupciám a liekom, ktoré okrem svojho primárneho určenia, majú aj antikoncepčné účinky, by však nemal byť kritikou činnosti štátneho ústavu. Verím, že ak by sa redaktor o problematiku zaujímal, pochopil by, že registrácia lieku je primárne odborný proces preverenia kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov lieku. Zároveň by mu boli vysvetlené procesy, za akých sa prehodnocujú novozískané údaje o bezpečnosti a účinnosti liekov už uvedených na trh. 

Pevne verím, že Vaši čitatelia neprijali tento článok len v jeho jednosmernom videní zameranom voči činnosti štátneho ústavu a že liekom, ktoré sa na trhu nachádzajú budú aj naďalej dôverovať! 

 

PharmDr. Ján Mazag

vedúci služobného úradu a riaditeľ

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png