sk

Šaržu vakcíny sťahujú z trhu

09/10/2012
Zdroj: Pravda; 09/10/2012; s.: 4; Alžbeta Hanus Lozovská

Vakcínu, ktorou sa očkujú deti naraz proti šiestim chorobám, sťahuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv z trhu. Ide o jednu šaržu, ktorej spotreba sa končí v januári 2014. Ústav tvrdí, že stiahnutie šarže je iba preventívne opatrenie a deti, ktoré sa vakcínou dali zaočkovať, ohrozené nie sú.

Výrobca vakcíny Infanrix hexa oznámil ústavu, že prostredie, v ktorom sa vakcína vyrábala, bolo kontaminované. Kontroly ukázali, že samotná vakcína je v poriadku. "Pri kvalitatívnej kontrole výrobného prostredia, v ktorom sa vyrábali niektoré komponenty vakcíny, bola zistená mikrobiálna kontaminácia, čo mohlo viesť k potenciálnej kontaminácii aj týchto komponentov. Toto však nebolo dokázané," píše sa v stanovisku ústavu.

Po testoch, ktoré sa robia vždy pri prepustení jednotlivých šarží z výroby, sa žiadna kontaminácia nezistila. Šarža sa kontrolovala aj v Češku a Nemecku. "Napriek tomu, že nejde o priamy nedostatok v kvalite lieku, nariadil z preventívnych dôvodov štátny ústav stiahnutie uvedenej šarže lieku Infanrix hexa z úrovne zdravotníckych zariadení," tvrdí ďalej ústav.

Na Slovensko bolo z tejto šarže dovezených 1113 balení. Liek sa skladá z prášku a suspenzie^ ktoré sú naplnené v injekčnej striekačke. Vakcína účinkuje naraz, proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašlú, žltačke typu B, detskej obrne a hemofilovým invazívnym infekciám.

Stanovisko výrobcu sa denníku Pravda včera nepodarilo získať. Detský lekár a šéf regionálnej lekárskej komory v Trnave Mário Moro tvrdí, že k podobným situáciám, keď sa sťahuje jedna šarža lieku, dochádza bežne. "Nebude sa používať jedna šarža, bude sa namiesto nej používať iná," hovorí Moro. Zároveň si nemyslí, že by deti zaočkované touto šaržou mali mať vážne problémy. "V prípade, že tým bolo nejaké dieťa zaočkované, predpokladám, že by sa mohla vyskytnúť len nejaká lokálna reakcia, napríklad začervenanie," povedal lekár.

Vakcinácia pomocou Infanrixu hexa patrí medzi povinné očkovania. Okrem nej sa zo zákona očkuje proti desiatke ďalších ochorení. Zástupcovia myšlienky pravidelného očkovania tvrdia, že v tomto prípade platí, že prevencia je lacnejšia ako samostatná terapia. "Vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať pravé kiahne, ktoré boli ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia príčinou mnohých úmrtí," povedal Ivan Rovný, zastupujúci hlavný hygienik. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Viliam Čislák dodáva, že celosvetovo ustúpili alebo úplne vymizli mnohé iné ochorenia - tetanus u detí, záškrt, detská obrna či osýpky. Práve to podľa neho vyvracia názor, že očkovanie je zbytočné. "Práve vďaka očkovaniu tie choroby u nás už nie sú," hovorí Čislák. 

O dôležitosti očkovania detí bude Úrad verejného zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva informovať aj obyvateľov rómskych osád. V spolupráci so Stranou rómskej únie a terénnymi zdravotnými pracovníkmi rozbehol projekt Zdravie komunity. V rámci neho sa do rómskych osád dostane 15-tisíc letákov a päťtisíc plagátov s informáciami o chorobách a očkovaní v rómskom jazyku. Za posledné roky sa na Slovensku zväčšuje komunita odporcov očkovania. Tí bojujú za to, aby očkovanie bolo dobrovoľné, tak ako to funguje v niektorých štátoch Európy.

Napriek tomu, že nejde o priamy nedostatok v kvalite lieku, nariadil z preventívnych dôvodov štátny ústav stiahnutie uvedenej šarže lieku Infanrix hexa z úrovne zdravotníckych zariadení.

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu vakcínu, ktorou sa očkujú deti naraz proti šiestim chorobám.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png