sk

Stiahnuté vakcíny

10/10/2012
Zdroj: Markíza, 19:00; Televízne noviny; 09/10/2012; Jaroslav Krafka

Martina Šimkovičová, moderátorka: "Správa o stiahnutí vakcín, ktoré sú súčasťou povinného očkovania pre deti, spustila včera lavínu otázok."

Patrik Švajda, moderátor: "Detskí lekári, ale aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv sústavne dvíhajú telefóny."

Martina Šimkovičová, moderátorka: "Ústav stiahol očkovacie vakcíny, lebo výrobca ho upozornil, že môžu byť kontaminované." 

Patrik Švajda, moderátor: "Problém ale je, že niektorí pediatri sa o stiahnutí vakcíny vraj dozvedeli neskôr ako médiá." 

Jozef Vrábel, pediater: "Smutné je to, že my sme sa to tiež dozvedeli len z médií. Oficiálnou cestou zatiaľ sme nedostali žiadnu informáciu." 

Valéria Pernišová, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: "Prvotná informácia bola zaslaná ešte cez víkend." 

Jaroslav Krafka, redaktor: "Napríklad Bratislavský samosprávny kraj dostal informáciu o stiahnutí včera a vraj hneď ráno informoval pediatrov aj lekárne."

Stanovisko

Bratislavský samosprávny kraj: "Bratislavský samosprávny kraj včera informáciu o stiahnutí lieku Infanrix Hexa dostal. Obratom, teda hneď ráno, sme informovali všetkých detských lekárov aj lekárne." 

Jaroslav Krafka, redaktor: "Zistiť, koľko vakcín zo spomínanej šarže sa skutočne použilo a v akých mestách, bude zrejme veľmi obtiažne, pretože od dovozcu až po chladničku lekára vystriedali niekoľko skladov. Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že k dnešnému dňu mu neboli nahlásené žiadne komplikácie spojené s očkovaním vakcíny." 

Jozef Vrábel, pediater: "My sme žiadny nejaký výskyt vedľajších reakcií nezaznamenali pri očkovaní." 

Valéria Pernišová, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: "Ani v jednom prípade nebola potvrdená závadnosť vakcíny." 

Jaroslav Krafka, redaktor: "Spoločnosť, ktorá liek na Slovensko dováža, vyzýva lekárov, aby podozrivú šaržu vakcíny okamžite vrátili do lekárne." 

Stanovisko

Spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK): "Lekár, ktorý vo svojej ambulancii má očkovaciu látku Infanrix hexa predmetnej šarže túto musí vrátiť formou reklamácie do lekárne, ktorá mu vakcínu dodala. Lekáreň spolu s distribútorom a výrobcom (GSK) zabezpečí výmenu za rovnakú vakcínu inej šarže."


Stanovisko ŠÚKL k odvysielaným informáciám:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaslal do 24 hodín (I. trieda urgentnosti) rozhodnutie o stiahnutí vakcíny relevantným subjektom – samosprávnym krajom, Slovenskej lekárnickej komore, Ministerstvu zdravotníctva SR, distribútorom, Asociácii dodávateľov liekov, Asociácii všeobecných lekárov pre deti a dorast a držiteľovi registrácie. Oficiálne listy boli zaslané Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva a Úradu verejného zdravotníctva SR. Tieto subjekty sú ďalej povinné informovať lekárov a lekárnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň bolo rozhodnutie uverejnené na webovej stránke štátneho ústavu.

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png