sk

Stopli milióny falošných liekov. Aj na Slovensku

13/06/2014
Zdroj: mediweb.hnonline.sk; 13/06/2014; redakcia

Takmer desať miliónov balení za 36 miliónov amerických dolárov. Toľko falošných liekov stopla medzinárodná operácia. Našli sa aj na Slovensku. 

Do medzinárodnej operácie pod názvom Pangea VII sa zapojila naša polícia i Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Na falošné liečivá predávané prostredníctvom nelegálnych internetových lekární si minulý mesiac posvietilo až 111 krajín sveta. 

"Výsledkom akcie je v rámci celého sveta 1 235 začatých vyšetrovaní, pozastavenie viac ako 19 000 inzerátov (reklám) na nelegálne liečivá, ktoré boli zverejnené prostredníctvom sociálnych mediálnych platforiem a zrušenie 10 600 webových stránok," informovala kpt. Mgr. Andrea Dobiášová z Oddelenia komunikácie a prevencie KA PPZ. Ako ďalej dodala, okrem zásahov, na základe ktorých boli identifikované a rozložené tri nezákonné laboratóriá v Kolumbii, bola operácia zameraná aj na nečestných registrátorov domén, elektronické platobné systémy a doručovacie služby. 

Medzi falošnými a nelegálnymi liečivami zachytenými počas operácie boli okrem liečiv na erektilnú dysfunkciu, na kardiovaskulárne choroby a anabolických steroidov aj anorexianty (zoštíhľovače), hypnotiká a sedatíva, analgetiká, antidepresíva, rastové hormóny, diuretiká a antidiabetiká. Na akcii zameranej na zločinecké siete, podieľajúce sa na predaji falošných liečiv prostredníctvom nelegálnych internetových lekární sa na celom svete zúčastnilo takmer 200 orgánov presadzujúcich právo. 

Tisícky balení aj na Slovensku 

"Svoju časť práce vykonala aj Národná kriminálna agentúra. Tímu Pangea v Interpole v Lyone poskytla relevantné informácie až o devätnástich internetových stránkach, prevádzkovaných slovenskými subjektmi na území Slovenskej republiky," priblížila A. Dobiášová. Naši policajti evidujú aj jeden závažný skutok takzvanej "farmaceutickej kriminality". V rámci protidrogovej akcie počas domovej prehliadky v Bratislave policajti národnej kriminálnej agentúry odhalili niekoľko tisíc balení neregistrovaných liekov. Išlo najmä o anabolické steroidy, liekov určených na liečbu erektilnej disfunkcie a kardiovaskulárnych chorôb. 

Prípadom sa v súčinnosti s Interpolom a zahraničných orgánov zaoberá vyšetrovateľ okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I. "Popri zásahoch na adresy nelegálnych farmaceutických internetových stránok počas medzinárodného akčného týždňa, colné a kontrolné orgány skontrolovali približne 543 000 balíčkov, z ktorých bolo takmer 20 000 zadržaných," doplnila A. Dobiášová. 

Počas operácie Generálny sekretariát Interpolu v Lyone pôsobil ako centrum pre výmenu informácií. Z tejto základne Styčný úrad pre regionálne spravodajstvo Svetovej colnej organizácie koordinoval aktivity medzi zúčastnenými colnými správami prostredníctvom CENcommu a tímu Pangea. Mobilný úrad Europolu vykonával krížové kontroly. "Slovensko aktivity Generálneho sekretariátu Interpolu v Lyone v podobe "spoločných akčných dní", víta. Spojenie síl a prostriedkov členských krajín Interpolu je pri potláčaní kriminality mimoriadne efektívne," uviedla A. Dobiášová. Vysvetlila tiež, že je zvlášť účinné pri trestných činoch páchaných organizovanými zločineckými skupinami, neraz presahujúcich národné hranice. 

Operáciu Pangea VII koordinoval Interpol spoločne so Svetovou colnou organizáciou (WCO), Stálym fórom pre medzinárodnú farmaceutickú kriminalitu (PFIPC), riaditeľmi lekárenských kontrolných agentúr pracovnej skupiny zástupcov orgánov presadzujúcich právo (WGEO), Inštitútom pre farmaceutickú bezpečnosť (PSI) a Europolom, s podporou Centra pre bezpečnosť internetových lekární (CSIP) a spoločností zo súkromného sektora vrátane Microsoftu, G2, Visa, Mastercard, American Express, PayPal a LegitScript. 

Viac ako dvesto kusov liečivých prípravkov v ČR 

I susedná Česká republika bola jednou zo stoviek krajín zúčastnených na operácii zameranej na nelegálny obchod s originálnymi aj falšovanými liečivami prostredníctvom internetu a ich následnú poštovú prepravu k odberateľom. "Colná správa ČR sa v rámci operácie sústredila predovšetkým na kontrolu zásielok cestou Colného úradu Praha - Ruzyně, ktorý je vstupným úradom pre tovar z tretích krajín a na monitoring internetových stránok a inzertných serverov s ponukou liečivých prípravkov," povedal vedúci Oddelenia vzťahov k verejnosti Generálneho riaditeľstva ciel ČR mjr. Mgr. Jiří Barták. 

Ako ďalej uviedol, v rámci pravidelných reportov boli organizátorom operácie Pangea VII poskytnuté informácie, ktoré sa týkali internetových stránok, u ktorých mali českí colníci podozrenie z ponuky na nelegálne vyrobené liečivá. Zadržali taktiež viac ako dvesto kusov liečivých prípravkov, u ktorých mali podozrenie, že boli vyrobené nelegálne. Podľa J. Bartáka, sa česká colná správa zapojila aj do predchádzajúcich operácií Pangea. Organizátorov pravidelne informovali. 

Nezákonné laboratóriá v Bogote 

"V porovnaní s minuloročnými operáciami tohto druhu pozorujeme mierny nárast nezákonných aktivít, ktoré súvisia s ponukou nelegálnych liečiv cez internetové stránky," vysvetlil J. Barták. Doplnil, že v porovnaní s ostatnými krajinami predstavujú podľa nich marginálny problém, "ktorý však nechceme podceňovať". Podľa J. Bartáka českí colníci v spolupráci s českým SÚKL kontrolujú zásielky s obsahom liekov, liečivých prípravkov už dlhodobo. "Vlani sme zadržali v sedemdesiatich prípadoch spolu takmer 13 000 kusov falzifikátov prípravkov na podporu erekcie, pričom hodnota originálov by presahovala 5, 5 milióna českých korún," konštatoval. Tento rok odhalili do mája 16 prípadov týchto falzifikátov (1 354 tabliet). 

Podľa informácií českého farmaceutického spravodajského portálu apatykar, americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) spoločne s colnou správou zabavili 583 balíčkov obsahujúcich napríklad inzulíny, estrogénové prípravky, tramadol, gonadotropin, tadalafil či sildenafil. Nahlásil taktiež takmer dve tisícky nelegálnych www stránok, ktoré predávali liečivá v rozpore s americkými zákonmi. 

Ako apatykar ďalej uvádza, po objavení nelegálnych laboratórií v Bogote vydal Národný centrálny úrad Interpol v Kolumbii vôbec prvé takzvané purpurové upozornenie, ktoré hľadá alebo poskytuje správy o moduse operandi, objektoch, zariadeniach a metódach maskovania používaných zločincami vo vzťahu k farmakriminalite. Národná centrálna banka v Bogote taktiež požiadala Interpol o takzvané modré upozornenie vyžadujúce ďalšie údaje o podozrivých v zločineckom spolčení v súvislosti s farmaceutickou kriminalitou s cieľom vysledovať ich a lokalizovať. 

ŠÚKL preverí údaje o dovozcovi liekov 

Ako uviedla Janka Rajnohová zo ŠÚKL, aj náš ústav pre kontrolu liečiv poskytol v rámci participácie odborné informácie Policajnému zboru SR v súvislosti s preverovaním podozrivých internetových stránok, ktoré ponúkali predaj liekov. "Na Slovensku môže internetový výdaj zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (tzv. kamenná lekáreň), ktorý oznámi túto činnosť štátnemu ústavu," objasnila J. Rajnohová. 

Predmetom internetového výdaja môžu byť podľa nej len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Zoznam subjektov je uvedený na webovej stránke ŠÚKL. "Okrem operácie Pangea Finančná správa SR požiada ŠÚKL o stanovisko k zadržaným liekom vždy, ak má podozrenie, že by mohlo ísť o výrobky, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre zdravie občanov, pokiaľ by boli tieto uvedené na vnútorny trh," oznámila J. Rajnohová. 

Vysvetlila, že ústav preverí údaje o dovozcovi liekov a to hlavne, či má dovozca zachytených zásielok liekov povolenie na zaobchádzanie s liekmi, ako aj informácie o liekoch. Na trh môžu byť uvedené len lieky s platnou registráciou. "V minulosti sa náš ústav na operáciách Pangea nepodieľal, nakoľko nás kompetentné orgány neoslovili o odbornú pomoc pri participácii," zhrnula. 

Ako priblížila hovorkyňa českého SÚKL Lucie Šustková, do operácie Pangea sa zapojili pred rokmi, "aktuálne sa za ČR zúčastňuje iba Colná správa". SÚKL podľa nej úzko spolupracuje so všetkými dotknutými inštitúciami a sám problematiku aktívne komunikuje. 

Odborníci varujú, že nebezpečenstvo užívania liekov bez riadneho lekárskeho predpisu získaného z neregistrovaných internetových stránok môže predstavovať pre používateľov vážne zdravotné riziká, ktorých následkom môže byť až smrť. Neexistuje záruka, že takto nakúpené lieky budú pravé a bezpečné. Problémom sú i zistenia v oblasti podvodov spojených so zneužitím platobných kariet. Na nebezpečenstvo nákupu lacných liekov prostredníctvom internetových stránok z tretích krajín poukazuje aj internetový portál. 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png