sk

ŠÚKL dostane ročne asi tisíc hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov

13/01/2016
Zdroj: teraz.sk; 13/01/2016; TASR

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dostane ročne vyše 1000 hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov. Okrem zdravotníckych pracovníkov ich môžu hlásiť aj pacienti.

Doteraz bolo o nich možné informovať poštou, telefonicky či e-mailom. Po novom môže verejnosť využiť aj elektronický formulár. Uvádza to ŠÚKL na svojej webovej stránke.

Každý liek môže vyvolať nežiaduce účinky, tie sa však nemusia prejaviť u každého. Zdravotníci sú zo zákona povinní ich oznamovať. Hlásené podozrenia na nežiaduce účinky ŠÚKL zaeviduje a posiela do európskej databázy Eudra-Vigilance. Tam sú posudzované spolu s ostatnými dostupnými informáciami o lieku zaznamenanými z hlásení z iných krajín.

Ak sa preukáže, že nežiaduca reakcia bola vyvolaná liekom, liekové agentúry prijímajú potrebné opatrenia. Môžu ju napríklad doplniť do písomnej informácie pre používateľov alebo vydajú upozornenia pre zdravotníkov a pacientov. Použitie lieku môžu tiež obmedziť či ho stiahnuť z trhu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png