sk

Témou predsedníctva SR v Rade EÚ bude aj nedostupnosť liekov

05/07/2016
Zdroj: webnoviny.sk; 05/07/2016; SITA

Od júla do decembra tohto roka sa pod hlavičkou ŠÚKL bude konať v Bratislave sedem tzv. 'prezidentských' zasadnutí.

BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) - Úlohy predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie sa dotknú aj činností Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ako liekovej agentúry v SR. Ako uviedol ústav na svojej stránke, v čase predsedníctva bude zodpovedať za organizáciu a vedenie rokovaní výborov Európskej liekovej agentúry (EMA), rokovanie riaditeľov liekových agentúr EÚ a pracovných skupín pôsobiacich v rámci siete liekových agentúr (HMA).

Od júla do decembra tohto roka sa pod hlavičkou ŠÚKL bude konať v Bratislave sedem tzv. "prezidentských" zasadnutí, ktorých sa zúčastní takmer 500 delegátov z liekových agentúr členských štátov EÚ. Pôjde o stretnutia riaditeľov liekových agentúr a odborných pracovných skupín pôsobiacich v oblasti registrácie a bezpečnosti liekov, zdravotníckych pomôcok, komunikačných expertov a pracovníkov riadenia kvality.

Cieľom týchto stretnutí bude podľa ŠÚKL najmä výmena informácií medzi liekovými agentúrami, zdieľanie postupov a procesov pri riešení jednotlivých úloh, ako aj otvorenie aktuálnych otázok, ktorým je potrebné v oblasti liekovej regulácie venovať zvýšenú pozornosť.

"Každá odborná pracovná skupina bude riešiť úlohy v rámci svojich kompetencií. Ako nosnú tému stretnutia riaditeľov liekových agentúr sme navrhli telematics – optimalizáciu IT procesov a ich harmonizáciu, keďže v súčasnosti máme na európskej úrovni v procese viacero projektov, ktoré by po zavedení do praxe mali viesť k zjednodušeniu postupov pri registrácii liekov či klinického skúšania," uviedol riaditeľ ŠÚKL Ján Mazag. Témou ostáva aj nedostupnosť liekov.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png