sk

Testujeme nové lieky

26/05/2016
Zdroj: Zdravotnícke noviny; 21/2016; 26/05/2016; s.: 2; ks

Naši lekári i pacienti sa zapájajú do stoviek klinických skúšaní 

Cieľom klinického skúšania je zistiť, či je určitý liek alebo liečebný postup bezpečný a ako na človeka pôsobí. Na jeho úspešnom konci je uvedenie nového lieku na trh. ,,Klinické skúšanie sa môže začať len v prípade, že skúmaná zlúčenina prešla dôsledným predklinickým testovaním. Iba ak testy prinesú priaznivé výsledky a je zaručená bezpečnosť, môže ísť liek na ľudské skúšanie. Na Slovensku sa môže klinické skúšanie začať až po schválení plánu ŠÚKLom a nezávislou etickou komisiou," uviedla výkonná riaditeľka kancelárie Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) Katarína Slezáková. Aktuálne u nás prebieha 556 klinických skúšaní. Ako uviedol ŠÚKL vo výročnej správe za rok 2015, vlani mu doručili 137 žiadostí o povolenie klinického skúšania, tri žiadosti boli z dôvodu nedostatkov zamietnuté. Skúšania boli zamerané najmä na liečbu diabetes mellitus II. typu, neurologických ochorení, ulceróznej kolitídy, očných ochorení, astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, depresívnej poruchy a reumatoidnej artritídy. Podľa K. Slezákovej inovatívny biofarmaceutický sektor má druhý najväčší podiel na európskych firemných investíciách do výskumu. V roku 2014 to bola takmer pätina z investícií, ktoré do výskumu investovali európske firmy. Z 25 000 látok, ktoré začínajú v laboratóriu, však iba 25 prejde do klinického skúšania. Na trh sa potom dostane päť z nich. Od prvej podoby novej aktívnej látky po predaj nového lieku v lekárni obvykle uplynie 12 až 13 rokov. Podľa AIFP tento proces stojí viac ako miliardu eur a prostriedky investované do vývoja sa vrátia iba z jedného z liekov, ktoré sa vo finále dostanú na trh. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png