sk

Treba sa báť o zdravie našich detí?

11/10/2012
Zdroj: Nový Čas; 11/10/2012; s.: 15; ľub

Otázky o stiahnutej hexavakcíne:

BRATISLAVA - Rodičia, pozor! Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariadil stiahnutie jednej šarže vakcíny Infranrix hexa, no rodičia majú obavy, či deťom predsa nehrozí nebezpečenstvo. Pediatri vakcínou povinne očkujú dojčatá. Nový Čas vám s hovorkyňou ŠÚKL-u Valériou Pernišovou odpovie na najdôležitejšie otázky.

Je vakcína kontaminovaná?

- Samotná vakcína kontaminovaná nie je a nie je ovplyvnená ani jej bezpečnosť a účinnosť. Dôvodom na stiahnutie vakcíny z trhu bola mikrobiálna kontaminácia výrobného prostredia, v ktorom sa nachádzali jednotlivé komponenty, čo mohlo viesť aj k ich kontaminácii. Toto sa však nepotvrdilo, čo potvrdili aj testy nemeckého laboratória a českého SÚKL-u.

Boli o stiahnutí vakcíny včas informovaní pediatri?

- ŠÚKL zaslal do 24 hodín rozhodnutie o stiahnutí všetkým potrebným subjektom vrátane Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast. Zároveň bolo rozhodnutie uverejnené na webovej stránke štátneho ústavu. 

Čím deti očkujú teraz?

- Lekári majú k dispozícii iné šarže Infanrix hexa. Očkovanie ostatnými šaržami naďalej prebieha podľa platného očkovacieho kalendára a nie je ohrozené.

Hrozia deťom očkovaným sťahovanou šaržou zdravotné riziká?

- Deťom nehrozia žiadne zdravotné riziká. Po očkovaní sa môžu objaviť len bežné vedľajšie účinky, ktoré sa však môžu objaviť po očkovaní každou vakcínou. Ide napr. o lokálne začervenanie, mierne zvýšená teplota, plačlivosť.

Hrozia zdravotné riziká deťom, ktoré rodičia nedajú doočkovať?

- Nebude zabezpečená ich dostatočná ochrana pred 6 ochoreniami: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, hemofilové invazívne ochorenia, žltačka typu B. 

Čo ak rodičia nedajú dieťa očkovať hexavakcínou vôbec?

- Ide o liek zaradený do povinného očkovania. Ak matka nepríde na povinné očkovanie, detský lekár hlási túto neúčasť na Úrade verejného zdravotníctva, a ten potom pozýva rodičov na rokovanie.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png