sk

Užívanie kodeínu u detí sa sprísnilo

29/07/2013
Zdroj: Zdravotnícke noviny; 28/2013; 25/07/2013; s.: 8; Redakcia

Keďže u nás môžu prípravky dostať mladiství až od 12 rokov, menia sa Len kontraindikácie. 

Koordinačná skupina pre procedúry vzájomného uznávania a decentralizované procedúry - humánne (CMDh) schválila obmedzenie používania kodeínu u detských pacientov. V Európe sa totiž objavilo niekoľko prípadov závažného až fatálneho dychového útlmu u detí, ktorým bol podaný kodeín na úľavu od bolesti po odstránení krčných alebo nosových mandlí na liečbu obštrukčného spánkového apnoe. 

Na Slovensku až od 12 rokov 

Po novom lieky obsahujúce kodeín sa môžu podávať pri liečbe akútnej stredne silnej bolesti len deťom nad 12 rokov, a to iba v prípade, že nemožno použiť iné lieky, ako sú paracetamol alebo ibuprofen. Zároveň sa kodeín nesmie použiť na tlmenie bolesti po odstránení krčných alebo nosových mandlí u všetkých detí do 18 rokov. Nesmie sa používať ani u pacientov, o ktorých je známe, že sú ultra rýchli metabolizátori, bez ohľadu na vek. Zároveň ho nesmú užívať ani dojčiace ženy, keďže kodeín prechádza do materského mlieka. Keďže sa na Slovensku kodeín v liečbe bolesti u detí môže používať až od veku 12 rokov, jeho užívanie a dávkovanie sa týmto opatrením u nás nemení. 

U nás len kontraindikácie 

Pred použitím konkrétneho lieku je vždy potrebné overiť si, od akého veku sa môže používať. Niektoré z liekov môžu obsahovať liečivá, ktoré nie sú vhodné pre deti, alebo dávka je prispôsobená len dospelým. ,,Vzhľadom na to, že v SR sú tieto lieky určené pre pacientov nad 12 rokov, odporúčanie sa v prípade prípravkov registrovaných na Slovensku dotkne iba kontraindikácií a osobitných upozornení, indikácie a dávkovanie ostávajú nezmenené," uvádza na svojej stránke Štátny ústav pre kontrolu liečiv. 

PRIJATÉ OBMEDZENIA 

Lieky obsahujúce kodeín sa môžu používať na liečbu akútne stredne silnej bolesti u deti nad 12 rokov, a to iba v prípade, že nemožno použiť iné lieky na tlmenie bolesti, ako sú paracetamol alebo ibuprofen. 

Kodeín sa nesmie použiť na tlmenie bolesti po odstránení krčných alebo nosových mandlí u všetkých detí do 18 rokov. 

V informáciách pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov o liekoch obsahujúcich kodeín musí byť upozornenie, že deti s dýchacími ťažkosťami nesmú kodeín užívať. 

Na Slovensku registrované lieky s obsahom kodeínu

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png