sk

V EÚ sa objavil falšovaný liek na rakovinu, v SR ho zatiaľ neevidujú

28/04/2014
Zdroj: teraz.sk; 27/04/2014; TASR

Falzifikáty neobsahovali účinnú látku alebo jej obsahovali výrazne nižšie množstvo. 

Bratislava 27. apríla (TASR) - Vo viacerých krajinách Európskej únie sa objavil falzifikát lieku na liečbu rakoviny prsníka a žalúdka Herceptin. Falšované lieky zadržali v Nemecku, Fínsku a Veľkej Británii. 

"Hlásenie sa týkalo 20 šarží. Ani jedna z dotknutých šarží, u ktorých bolo potvrdené, že sa jedná o falzifikáty, nebola na Slovensko dovezená," informuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). 

Štátny ústav situáciu na Slovensku preveroval. "Zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, Roche Slovakia, potvrdil, že dotknuté šarže lieku do SR nedoviezol. Uvedené šarže lieku neboli zaznamenané ani v hláseniach o dovoze liekov do SR, ktoré štátnemu ústavu hlásia distribútori. Zároveň potvrdzujeme, že žiadnemu dovozcovi nebolo vydané povolenie na súbežný dovoz lieku do SR," uvádza ŠÚKL. 

Falzifikáty neobsahovali účinnú látku alebo jej obsahovali výrazne nižšie množstvo. Bola na nich napríklad viditeľná manipulácia s uzávermi na liekovke. Na vonkajšom obale lieku bol tiež uvedený nesprávny názov Italian Herceptin. Číslo šarže a dátum exspirácie na vonkajšom obale lieku sa odlišovali od čísla šarže a dátumu exspirácie na vnútornom obale.

ŠÚKL nepredpokladá, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli falzifikáty lieku vyskytnúť. Upozorňuje však na nákup liekov z iných ako oficiálnych zdrojov. Pripomína, že riziko nákupu falšovaného lieku sa znižuje na minimum v prípade, ak sa nákup uskutoční cez oficiálne subjekty liekového reťazca ako distribútori a lekárne.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png