sk

Vakcínu na očkovanie detí stiahli

15/10/2012
Zdroj: Oravské noviny; 41/2012; 15/10/2012; s.: 3; MARTIN PAVELEK

Rodičia zaočkovaných detí majú strach o ich zdravie a život.

DOLNÝ KUBÍN. Začiatkom októbra rodičov vyľakala správa Štátneho ústavu kontroly liečiv (ŠUKL) o stiahnutí jednej šarže vakcíny Infanrix hexa. Očkujú ňou deti kvôli ochrane pred záškrtom, tetanom, čiernym kašľom, žltačkou typu B, detskou obrnou a hemofilovým invazívnym ochorením. Pôsobením vakcíny si telo vytvára vlastné protilátky pred týmito ochoreniami.

Na vine sú baktérie

ŠÚKL uviedol ako dôvod mikrobiálnu kontamináciu výrobného prostredia, ktorá bola zistená u výrobcu počas kvalitatívnej kontroly. Samotná vakcína mikrobiálne kontaminovaná nie je a nie je ovplyvnená ani jej bezpečnosť a účinnosť. Pacienti, ktorí boli touto vakcínou očkovaní, ohrození nie sú. Baktéria, ktorá kontaminovala výrobné prostredie, nie vakcínu, je Bacillus Cereus. "Tento typ sa bežne vyskytuje v potravinách," povedala Katarína Ranostajová, epidemiologička Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne.

Povinné očkovanie

Na Slovensko doviezli 11 130 dávok vakcíny v októbri minulého roku. Časť z nich minuli, pretože toto očkovanie je povinné pre deti vo veku 3, 5 a 11 mesiacov. Rýchlosť spotreby ovplyvnil aj fakt, že za vakcínu, ako jedinú tohto druhu, nemusia rodičia priplácať. Na Slovensku sa ročne narodí takmer 50-tisíc detí. Orava prispela približne 1700 novorodencami. Každý bol očkovaný trikrát, takže malí Oravci spotrebovali približne 5 100 dávok. Niektorí dostali práve spomínanú šaržu. Známy je prípad trojmesačného chlapčeka z okresu Námestovo, ktorý zomrel v januári, štvrtý deň po očkovaní. Vtedy ešte nik netušil, že o deväť mesiacov bude vakcína z trhu stiahnutá. Tento prípad nesúvisel s očkovaním, čo potvrdil Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ŠÚKL. Pitva dokázala, že dieťa zomrelo na akútnu infekciu vyvolanú baktériou, ktorú očkovacia látka neobsahuje. Antivakcinačné skupiny, ktoré bojujú proti povinnému očkovaniu, však tieto skutočnosti nerešpektujú a prípad zneužívajú na vyvolávanie strachu.

Kontrola dopadla negatívne

Nezávisle od prípadu vakcíny Infanrixu hexa pracovníci RÚVZ ukončili 31. augusta pravidelnú kontrolu očkovania na všetkých detských ambulanciách na Orave za uplynulý rok. "V súvislosti s touto vakcínou sme nemali hlásenú žiadnu nežiadúcu závažnú, ani lokálnu reakciu," povedala epidemiologička. Zdravotníci za závažnú reakciu považujú teplotu nad 40 stupňov Celzia, rozsiahly výsyp, kŕče. Lokálna zahŕňa mierne zvýšenú teplotu, začervenanie a opuch v mieste vpichu. "Keby bola vakcína zdraviu škodlivá, určite by sa to prejavilo."

Nejde o ojedinelý prípad

Katarína Ranostajová upozornila, že tento rok bolo zo slovenského trhu stiahnutých až 16 liečiv z rôznych dôvodov. Aj to svedčí o tom, že výrobcovia sú prísne kontrolovaní. Pri akomkoľvek podozrení musia prijať opatrenia na ochranu spotrebiteľov. "Podľa dodatočných skúšok sa lieky vrátia na trh alebo zlikvidujú," povedala Ranostajová. Upozornila na zaujímavé správanie ľudí, ktorí jedia množstvo umelých vitamínov a doplnkov výživy. Ich výroba vôbec nie je tak prísne kontrolovaná ako pri liekoch. Napriek tomu za ne ľudia dávajú obrovské peniaze. "V iných krajinách si rodičia musia priplatiť za vakcínu alebo pripoistiť deti. Keby to bolo tak u nás, ľudia by pravdepodobne kričali, prečo niekto vakcínu dostane a druhý nie. Teraz sú podozrievaví, lebo je zadarmo."

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png