sk

Zber starých liekov ohrozený

23/09/2012
Zdroj: Markíza, 19:00; Televízne noviny; 23/09/2012; Peter Vojtaššák

Karol Farkašovský, moderátor: "Už niet peňazí ani na likvidáciu nespotrebovaných liekov, ani liekov po expirácii. Štátny ústav pre kontrolu liečiv pritom v predchádzajúcich kampaniach vyzýval, aby ich ľudia neodhadzovali do bežného domáceho odpadu, ale odovzdávali späť do lekární. Ročne vyzbierali až päťdesiat ton liekov, ktoré skončili v špeciálnych spaľovniach."

Peter Vojtaššák, redaktor: "Štátny ústav pre kontrolu liečiv zatiaľ nedostal od ministerstva zdravotníctva potrebné financie."

Janka Rajnohová, Štátny ústav pre kontrolu liečiv: "Za posledných päť rokov po prvýkrát prišlo k tejto situácii, že musel byť pozastavený dočasne jesenný zber odpadu nespotrebovaných liekov."

Zuzana Čižmáriková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva: "Momentálne naozaj hľadáme finančné možnosti ako ústavu s touto vecou pomôcť."

Peter Vojtaššák, redaktor: "Štátny ústav pre kontrolu liečiv má zmluvu o dielo s Modrou planétou s.r.o. na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadových liekov. Lieky v bežnom odpade môžu ohroziť nielen ľudské zdravie, ale aj životné prostredie."

Zuzana Olachová, konateľka spoločnosti: "Tieto lieky vplyvom poveternostných podmienok môžu vlastne začať sa rozkladať, uvoľňovať do pôdy, môžu sa dostať do vody a tým pádom spôsobujú ekotoxicitu vlastne na životnom prostredí. Čiže je to z toho dôvodu, sa to jedná o nebezpečný odpad, aby sa takému niečomu zabránilo."

Peter Vojtaššák, redaktor: "Jesenný zber sa má začať od októbra. Niektorí lekárnici problém vidia takto."

Lekárnik: "Budeme zbierať. Keď bude plno, tak budeme zbierať ďalej. Nájdeme nejaký iný priestor zatiaľ, hej, kým zas nepríde niekto, kto povie, že to tam nemôžme zbierať, lebo to zas porušujeme nejaký iný predpis."

Peter Vojtaššák, redaktor: "Na celkovú likvidáciu odpadových liekov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv potrebuje pre tento rok takmer štyristodvadsaťpäťtisíc eur. K dispozícii má však len stoosemdesiatsedemtisíc. Kým ministerstvo zdravotníctva neuvoľní financie, zber liekov funguje v obmedzenom režime."

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png