sk

Vonkajšie obaly očkovacích látok proti chrípke 4.11.2005

Š t á t n y  ú s t a v  p r e  k o n t r o l u  l i e č i v
Kvetná 11, 825 08 Bratislava
Bratislava 4. 11. 2005

TLAČOVÁ SPRÁVA

Vonkajšie obaly očkovacích látok proti chrípkeŠtátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave oznamuje, že na základe dohody s Odborom liekovej ekonomiky Ministerstva zdravotníctva SR budú vakcíny proti chrípke VAXIGRIP suspenzná injekcia a INFLUVAC suspenzná injekcia dodané na slovenský trh v mesiacoch november a december v baleniach "standard export" t.j. text na obale bude uvedený v anglickom jazyku a písomná informácia pre používateľa bude priložená v slovenskom jazyku.

K tomu riešeniu sa pristúpilo vzhľadom na aktuálnu situáciu a zvýšený dopyt po očkovacích vakcínach proti chrípke v tomto roku. Nakoľko už nie je možné zabezpečiť požadované množstvo vakcín v obaloch so schváleným slovenským textom, môžu držitelia rozhodnutia o registrácii lieku zabezpečiť ďalšie množstvo vakcín v balení "standard export".

Terapeutický účinok vakcín týmto nie je ovplyvnený.

S pozdravom,


Ing. Milan Rybár
vedúci služobného úradu a riaditeľ ústavu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png