sk

Zoznam pacientských organizácií v SR

Pacientská organizácia

Ulica

Mesto

PSČ

Titul

Meno

Priezvisko

Telefón

Fax

Email

Asociácia Marfanovho syndrómu

Limbová 14

Bratislava

833 01

 

Alžbeta

Lukovičová

0903/747 424 

02/44 25 79 04

lukovicova@stonline.sk

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Žabotova 2

Bratislava

811 04

 

 

 

 

 

 

Centrum pomoci

Rázusova 754

Čadca

022 01

Ing.

Jaroslav

Bobek

0905/979 511

041/433 26 16

 

Delfín

ul. Gen Svobodu 48

Zvolen

960 01

 

Eva

Farbiaková

 

 

 

Dotyk

Novomestského 32

Pezinok

902 01

 

Milan

Kopček

 

 

 

Eilis

Námestie 6.marca 275

Hronec 1

976 45

Mgr.

Peter

Hanko

048/61 76 547

 

 

Europa Donna Slovakia

Saratovská 17

Bratislava 841 02 Mgr. Andrea Foldesová 0915064924 kontakt@europadonna.sk

INTEGRA

Areál psychiatr. Nemocnice

Michalovce

071 01

MUDr

Petr

Nawka

056/688 4822

 

nawka@pnmi.sk

KIDS

Sabinovská 9

Bratislava

821 03

PhDr.

Anna

Eliášová

02/4333 9226

 

 

Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou

Senická 626/7

Liptovský Mikuláš

034 01

 

 

 

 

 

 

Klub VENUŠA

Rozvodná 15

Bratislava

831 05

Ing.

Nadežda

Spurná

02/6029 1725

 

spurna@nov1.kar.elf.stuba.sk

Liga proti rakovine SR

Špitálska 21

Bratislava

812 32

 

 

 

02/52 92 17 35

 

 

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Nábrežie I. Krasku 4

Piešťany

921 01

MUDr

Mária

Orolovská, Csc.

033/762 83 53

 

orlovska@vurch.sk

Liga za duševné zdravie

Ševčenkova 21

Bratislava

851 01

MUDr

Peter

Breier- prezident

02/63 81 55 92

 

dusevnez@dusevnez.sk

Most

Medveďovej 21

Bratislava

851 04

Ing.

Fabiola

Mokrá

 

 

 

Nadácia pre pomoc ľuďom s Rettovým syndrómom

Parková 760/3

Galanta

924 01

PhDr.

Mária

Šimaljaková

031/780 2674

 

rett@pobox.sk

Nezábudka

Tureň č.300

Senec

903 01

 

Ildikó

Madarászová

02/45918 188

 

nezabudkaturen@nextra.sk

Občianske združenie -Minúty zdravia

Panenská 22

Bratislava

811 03

 

 

 

02/43 41 55 11

 

incoforum@incoforum.sk

ODOS (otvorme dvere otvorme srdcia)

Ševčenkova 21

Bratislava

851 01

 

 

 

02/63 81 55 00

 

 

Omega

Clementisova 4

Trenčín

911 01

 

Eva

Majerechová

 

 

 

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Banšelova 4

Bratislava

821 04

 

 

 

 

 

 

Organizácia TTP a vozičkárov v SR

Ľ.Okánika 6a

Nitra

949 01

 

Viliam

Franko

037/6317 219

 

rsonitra@naex.sk

OZ Cesta do života

Líščie údolie 69

Bratislava

841 05

 

Peter

Kačer

02/6541 2754

02/6541 2754

 

OZ Umenie pomoci

Mamateyova 10

Bratislava

851 04

PhDr.

Anna

Surovcová

02/6231 7806

 

arthelps@isternet.sk

Pohľad

Buzulucká 9

Košice

4011

 

Michaela

Vojtillová

 

 

 

Pozdrav

Areál PN Stráňavy

Michalovce

071 01

 

Silvia

Gorejová

 

 

 

Premeny-slov.asoc.pacientov a pac. pre duš.zdrav.

Areál PN, Stráňany

Michalovce

071 01

Ing.

Ľubomír

Dolobáč

0903/879233

 

premeny@az.sk

SANARE

Karpatská 2

Banská Bystrica

974 01

 

Eva

Trepáčová

 

 

 

Slovak Crohn Club

Nevädzova 8

Bratislava

821 01

 

 

 

02/64 77 64 01

 

crohnclub@crohnclub.sk

Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov Hurbanova 1

Pezinok

902 03

Mgr. 

Andrej

Vilim

0940/338 394

info@alergia.help

www.alergia.help 

Slovenská asociácia občianskych poradní

Šafárikovo nám.7

Bratislava

821 01

 

 

 

02/52 63 46 45

02/52 63 46 45

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Nemocničná 2

Bojnice

972 01

 

 

 

51 12 102

 

www.hospital-bojnice.sk

Slovenská liga celiakov

Radlinského 1

Trnava

91701

MUDr

 

Forgáčová

02/50 94 41 44

 

 

Slovenské hemofilické združenie

Palárikova 34

Spišská Nová Ves

052 01

 

 

 

 

 

 

Slovenské združenie stomikov, SLOVILCO

Hurbanova 23

Martin

036 01

 

 

 

 

 

 

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Vančurova 1

Trnava

971 00

 

 

 

033/53 11 30

 

 

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Ondavská 2

Bratislava

821 08

 

Vlasta

Krchniaková

0907/139 471, 02/55 56 50 67

 

 

Slovenský zväz sluchovo postihnutých

Budatínska 59/a

Bratislava

p>851 06

 

 

 

 

 

 

 

SLOVILCO

Krušovská 1831

Topoľčany

955 01

 

Ján

Čačko- predseda

038/53 26 297

 

slovilco@stonline.sk

Spoločenstvo detských klubov ZP detí a mládeže

Ťahanovské riadky 23

Košice

040 01

Doc.MVDr

Marián

Kozák CSc.

055/833 2517

 

detskyklub@yahoo.com

Spoločenstvo Samaritán

Novoveská 32

Bratislava

841 07

 

Oľga

Klčová

02/64 77 64 52

 

samaritan@ba.sknet.sk

Spoločnosť Downovho syndrómu SR

UPKM, Limbová 14

Bratislava

833 01

MUDr

Mária

Šustrová CSc.

02/59 36 93 24

 

sustrova@upkm.sk

Spoločnosť na podporu občianskych aktivít

Šoltésovej 7

Košice

040 01

 

Csaba

Pleša

055/6780 049

055/6780-974

 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

Galandova 7

Bratislava

810 00

 

Andrea

Sedibová

02/544 10 907

 

andreas@andreas.sk

Spoločnosť pre pomoc paraplegikom

Záporožská 12

Bratislava

851 01

MUDr

Danica

  Studená

02/6383 8674

 

studena@sjc.sk

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe

Námestie Ľ. Svobodu č. l

Banská Bystrica

975 17

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov

Kuklovská 3

Bratislava

841 04

 

Terézia

Hurbaničová

02/6542 4712

02/52 37 309

husarova@strategie.sk

SPORTINVALID

Šoltésovej 7

Košice

040 01

Ing.

Ladislav

Pleša

055/6780 049

 

sportinvalid@iol.sk

SZSM

Vančurova 1

Trnava

971 00

 

Milan

Surgoš

033/531 130

 

szsm@stonline.sk

Športový klub telesne postihnutých 

Očovská 2

Bratislava

851 02

 

Anna

Maršíková

02/63 838 195

 

 

Štastie si TY

ul. Závodníka 12

Prievidza

971 01

 

Eva

Fulajtárová

 

 

 

TEP klub

Haburská 33

Bratislava

821 01

 

Edita

Behúlová

02/4333 5841

 

 

TREND G + N - Rim. Sobota

ul. SNP 389

Veľký Blh

980 22

 

Eva

Gyuránová

 

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1

Bratislava

842 50

 

 

 

 

 

 

VENUŠA

Rezedova 13

Bratislava

831 05

 

 

 

02/60 29 17 25

 

 

VIKTÓRIA

Koceľova 21

Bratislava

821 01

Ing.

Zuzana

Demjanová

0905 /496 379

 

demjanova@medifera.sk

Zdr.rodičov a prieteľov detí a mlad. s coeliakiou

Šrobárova 2, Ústav hyg. LF

Košice

040 00

MUDr

Kvetoslava

Rimarová, CSc.

055/6231 790

055/6222 610

rimarova@kosice.upjs.sk

ZDRAVÁ DUŠA

Psych. odd. NsP

Považská Bystrica

017 01

 

Eva

Dzurianíková

 

 

 

Združenie MOTÝĽ

Vajanského 2

Martin

036 01

Ing.

Viera

Trubanová

043/413 2305

 

 

Združenie občanov AURA

Rohožník 215

Rohožník

906 38

 

Jozef

Vrátil

034/6588 202

 

auraepi@post.sk

Združenie príbuzných a priateľov RADOSŤ

Rastislavova 12

Košice

040 01

Mgr

Drahoslava

Kleinová

055/762 738

 

 

Združenie vojnových poškodencov Slovenska

Štefánikovo nábr. 7

Banská Bystrica

974 01

 

Rudolf

Weiss

048/4135172

 

 

Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR

Tehelná 26

Bratislava

832 40

Ing.

Eduard

Javorský

02/444 51720

02/4437 2379

nadacia@inmail.sk

Združenie zrakovo postihnutých Slovenska

Kríkova 15

Bratislava

821 07

 

 

 

0907/531 908

 

 

ZPMP v SR

Švabinského 7

Bratislava

851 01

Mgr

Iveta

Míšová

02/6381 4987

 

zpmpvsr@changenet.sk

ZPS Centrum - na pomoc ľuďom so ZPS

Razusova 754

Čadca

022 01

 

Mária

Buchtová

041/433 2616

 

 

Zväz diabetikov Slovenska

Prešovská 39

Bratislava

821 08

Judr

Eva

Madajová

02/554 224 26

02/5542 2426

zds@zoznam.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png