sk

Zoznam dlžníkov

Zoznam dlžníkov k 31.05.2016

(po splatnosti pohľadávok dlhšej ako 1 mesiac)

P.č. Dlžník Výška pohľadávky  Splatnosť Faktúra č.
1. PharmDr. Mária Turčanová Žilina 150,89 28-02-2007 27114013
2. ZDRAVIE PRE ĽUDÍ, s.r.o. Mojmírovce 315,35 02-07-2009 29120128
3. Lekáreň M+K, s.r.o.  Černík 514,51 23-09-2009 29120221
4. Liečik, s.r.o.  Trnava 514,51 21-01-2010 29120382
5. Nemocnica Topoľčany, n.o. Topoľčany 128,38 10-04-2010 2010111016
6. Lekáreň U ŠKORPIÓNA, s.r.o. Nitra 514,52 02-04-2010 2010120060
7. DR TRADE, spol. s.r.o. Šamorín 248,96 22-05-2010 2010120120
8. Mgr. Inez Szabová - AGRO-SLUŽBY Horné Saliby 248,96 25-09-2010 2010120268
9. GREENCROSS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 64,19 06-04-2011 1101010
10. BOTOX, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 64,19 08-07-2011 1101026
11. GREENCROSS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 99,98 23-03-2011 1102009
12. BOTOX, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 99,98 23-06-2011 1102024
13. Marián Gajdoš Stará Ľubovňa 248,96 23-03-2011 11120039
14. MP-Apotheke PLUS, s.r.o. Prešov 514,52 02-06-2011 11120128
15. DEJAMEDICAL, s.r.o. Tvrdomestice 248,96 27-07-2011 11120174
16. Lekáreň  U ŠKORPIÓNA Nitra, s.r.o. Nitra 514,52 17-08-2011 11120193
17. Lekáreň ČAKAJOVCE, s.r.o. Čakajovce 514,52 14-09-2011 11120219
18. Lekáreň Eva, s.r.o. Komjatice 514,52 28-10-2011 11120279
19. Lekáreň MENTHA, s.r.o. Prievidza 514,52 25-04-2012 12120094
20. Apoteke, s.r.o. Bratislava 514,52 30-08-2012 12120203
21. Medic Care,a s.r.o. Žilina 580,91 14-09-2012 12120265
22. Danes, s.r.o. Banská Bystrica 248,96 02-11-2012 12120318
23. Viera Kližanová-Optika Trenčín 265,87 10-11-2012 12120333
24. ERAJ-SK, s.r.o. Bratislava 248,96 28-11-2012 12120369
25. Camelie F&F Jelšava 599,26 07-09-2013 13120223
26. Avosko, s.r.o. Prašice 248,96 07-09-2013 13120226
27. Mercurius pharm F&F Jelšava 265,27 12-09-2013 13120228
28. ZA-Medic, s.r.o. Žilina 253,26 23-12-2013 13120318
29. PRIMULA, s.r.o. Levice              99,98 11-06-2014 14020016
30. Viera Kližanová - Optika Trenčín     270,39 05-06-2014 14120166
31. PHARMADATE, s.r.o. Ružomberok     525,53 18-06-2014 14120186
32. Avosko, s.r.o. Prašice 248,96 03-07-2014 14120195
33. Danes, s.r.o. Košice 250,00 14-09-2014 14120285
34. Alex m & m, s.r.o. Piešťany 531,21 04-10-2014 14120290
35. Proveritas, s.r.o. Liptovský Mikuláš 521,90 05-07-2015 15120135
36. SENPHAMR, s.r.o. Bratislava 510,00 05-07-2015 15120143
37. TRAMECOM, s.r.o. Čadca 510,00 04-11-2015 15120256
38. LUKO TRADE, s.r.o. Bratislava 510,00 02-01-2016 15120334
39. MORA-NOO, s.r.o. Banská Bystrica 470,00 17-01-2016 15120353
40. Lekáreň U Milosrdného srdca, s.r.o.  Šurany 541,71 20-01-2016 15120362
41. FNsP Banská Bystrica 50,00 07-04-2016 160305
42. INC Research Branches Limited, o.z. Bratislava 35,00 24-02-2016 160601
43. InVentiv Health Clinical Berskshire   35,00 07-04-2016 160608

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png