sk

Autorizované a evidované laboratória

Žiadosť o vstupnú inšpekciu za účelom vydania Rozhodnutia o schválení laboratória

Žiadosť o evidenciu laboratória pre kontrolu čistenej vody ako pomocnej látky pre lekárne

MP 117-2015 - Požiadavky pre zmluvné kontrolné laboratóriá vykonávajúce farmaceutické skúšanie, laboratóriá vykonávajúce kontrolu transfúznych liekov a laboratória vykonávajúce kontrolu čistenej vody ako pomocnej látky pre lekárne

Zoznam autorizovaných laboratórií

ZOZNAM EVIDOVANÝCH LABORATÓRIÍ

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png