sk

Aktuálna správa o vzájomnom uznávaní Povolení na výrobu liekov a Certifikátov SVP vydávaných slovenskými inštitúciami (MZ SR a ŠÚKL) a Kanadou

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) obdržal dňa 8. júla 2009 písomné potvrdenie zo strany Kanadskej národnej autority Health Products and Food Branch Inspectorate, Ottawa, Ontario, že na základe záverov auditu, výsledky inšpekcií ŠÚKL u výrobcov liekov a Certifikáty SVP (správna výrobná prax) vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Slovenskej republike sú uznávané okrem krajín EÚ aj v Kanade.

Znamená to ďalší významný krok k potvrdeniu zlepšovania kvality činnosti ŠÚKL v oblasti vykonávania inšpekcií u výrobcov liekov za účelom kontroly dodržiavania požadovaných štandardov v týchto zariadeniach.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png