sk

Národná databáza údajov

Zverejnenie údajov v národnej databáze vyplýva z národnej liekovej legislatívy a zahŕňa schválené klinické skúšania od 1.12.2011. V súlade s požiadavkami ust. § 37 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov štátny ústav zverejňuje zoznam skúšajúcich s uvedením mena a priezviska, pracoviska, skúšaných humánnych produktov/liekov, dátumu začatia a dátumu skončenia klinického skúšania. Databáza sa dopĺňa v štvrťročných intervaloch podľa dostupných aktualizovaných informácií zadávateľom. Staršie údaje sa priebežne kontrolujú, dopĺňajú a aktualizujú. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png