sk

Dôležitá informácia ohľadom bezpečnosti a dostupnosti pediatrických vakcín 27.9.2005

Dôležitá informácia ohľadom bezpečnosti a dostupnosti pediatrických vakcín

Vzhľadom na zaznamenaný zvýšený záujem médií, odbornej verejnosti a rodičov o bezpečnosť pediatrických vakcín a s cieľom predísť nezaočkovaniu detí v súvislosti s preventívnym stiahnutím vakcíny HEXAVAC z trhu, považujeme za dôležité verejnosť ubezpečiť, že tento krok sa žiadnym spôsobom netýka účinnosti iných pediatrických vakcín hradených zo zdravotného poistenia, ani druhej tzv. hexavakcíny INFANRIX HEXA dostupnej na slovenskom trhu. Uvedená hexavakcína dostupná na Slovensku je vyrobená inou technológiou ako vakcína HEXAVAC a spĺňa všetky kritériá účinnosti a bezpečnosti. Zároveň zdôrazňujeme dôležitosť očkovania detí proti 6 závažným ochoreniam (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, hepatitída B a Haemophilus influenzae typ b) a jeho prospešnosť pre konkrétne dieťa, ako aj pre celú populáciu. Vo vakcinácii je potrebné naďalej pokračovať podľa národnej schémy. Rodičom sa odporúča prediskutovať alternatívy očkovania, i svoje prípadné obavy s ošetrujúcim pediatrom. Podrobné stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sa nachádza na www.sukl.sk .

Dňa 27.9.2005

Ing. Milan Rybár

vedúci služobného úradu a riaditeľ ŠÚKL

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png