sk

Nesteroidné protizápalové lieky a riziko kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov 14.6.2005

Nesteroidné protizápalové lieky

a riziko kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov

Nesteroidné protizápalové látky (NSAIDs) sú lieky určené na potláčanie prejavov zápalu predovšetkým pri reumatických ochoreniach.

Svojim mechanizmom účinku pôsobia proti bolesti, preto sa používajú tiež na krátkodobú liečbu bolesti, ako je bolesť hlavy, zubov, menštruačná bolesť a pod. Pri dlhodobom neprerušovanom podávaní sú vždy viazané na predpis lekára, ktorý rozhoduje o ich vhodnosti a dlhodobo sleduje pacienta.

Do tejto skupiny patrí viacero liečiv, ako je kyselina acetylosalicylová, diklofenak, indometacin, piroxikam, lornoxikam, meloxikam, naproxen, ketoprofen, ibuprofen, nimesulid, kyselina tiaprofenová, oxaprozin, dexketoprofen, celekoxib, valdekoxib, parekoxib, nabumeton. Niektoré lieky z tejto skupiny je možné kúpiť bez lekárskeho predpisu na krátkodobé liečenie bolesti.

V nedávnej minulosti bola prehodnocovaná časť NSAIDs, tzv. koxiby a ich kardiovaskulárne riziko, ktoré bolo zvýšené u pacientov užívajúcich tieto lieky dlhodobo počas niekoľkých rokov. ŠÚKL vydal stanovisko k tejto problematike 18.2.2005 (pozri internetovú stránku www.sukl.sk - Oznam o nových regulačných opatreniach u COX-2 inhibítorov). Následne sa prijali opatrenia, ktoré obmedzujú ich dlhodobé podávanie u skupín pacientov, ktorí nepotrebujú dlhodobú liečbu a lekári i pacienti boli informovaní o tomto riziku.

V rámci systému prehodnocovania liekov v Európskej únii, na ktorom sa zúčastňuje aj ŠÚKL, sa tejto problematike venuje zvýšená pozornosť. Výsledky prehodnotenia liekov môžu viesť k rôznym opatreniam, o ktorých bude ŠÚKL včas informovať. Samotné novozverejnené štúdie v British Medical Journal nie sú dôvodom na okamžité zmeny v používaní nesteroidných protizápalových liekov. V súčasnej dobe sa nedá žiaden liek z tejto skupiny uprednostňovať pri dlhodobom podávaní. (V médiách sa objavili zavádzajúce a skreslené informácie o tom, že sa jedná iba o ibuprofén). Pacienti v súčasnej dobe nemusia meniť svoju liečbu, ktorú im predpísal ich lekár. Pri návšteve lekára by mali prediskutovať s lekárom svoje individuálne riziko a úžitok, ktorý im prináša daná liečba.

 

Poznámky:

1. Stanoviská a oznamy ŠÚKL k problematike nesteroidných protizápalových liekov sú dostupné na www.sukl.sk na hlavnej stránke v časti Aktuality alebo v sekcii Lieky/Bezpečnosť liečiv.

2. Výsledky dvoch najnovších uverejnených štúdií o NSAIDs sú na www.bmj.com 

 

14.6.2005                                                                                          Ing. Milan Rybár

                                                                                                vedúci služobného úradu a riaditeľ

Vytlačiť stránku