sk

Upozornenie k prípravku REMERON sol tab 30mg 24.3.2005

Upozornenie k prípravku REMERON sol tab 30mg

 

Adresát:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva ,

zastúpenie Organon Slovakia, s.r.o., PHOENIX, zdrav. zas. a.s., Bratislava,

WEST e.i. Prešov, UNIPHARMA Prievidza a.s., UNIMED, s.r.o., Bratislava

Na vedomie:

MZ SR, Sekcia nemocničných lekárnikov, NL - MV SR, VU 1080, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SUKL - Praha

 

Vec:

UPOZORNENIE

 

Liek:

REMERON SolTab 30 mg

Výrobca:

N.V Organon, Holandsko

Držiteľ reg.

rozhodnutia:

N.V Organon, Holandsko

Šarža:

A72156         použ. do: 2007-03

Opatrenie:

Na základe oznamu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku REMERON SolTab

30 mg Vás informujeme, že na vnútornom blistri šarže lieku  je v riadku "Použ. do:" uvedené číslo výrobnej šarže A72156 a v riadku označenom "Číslo šarže" je uvedený dátum použiteľnosti 2007-03. Pri výdaji tejto šarže je potrebné na túto skutočnosť upozorniť odberateľa alebo pacienta. Informujte o tomto upozornení všetky lekárne Vášho spádového územia. Informácia bude oznámená v Správach o kvalite liečiv 44/2005.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png