sk

Usmernenie k predkladaniu farebných návrhov označovania obalov („mock-up“)

UPOZORNENIE: TIETO POKYNY UŽ NIE SÚ AKTUÁLNE

Aktuálne pokyny: MP 140/2021 Metodický pokyn na predkladanie návrhu obalu lieku – mock-up

August 2018

Aktualizácia december 2020

Aktualizácia 08.12.2020 – žiadatelia/držitelia rozhodnutia o registrácii môžu prehlásenie spolu s mock-upom predkladať aj elektronicky prostredníctvom emailu/elektronickej schránky vo formáte doc., jpg alebo pdf. Predkladanie v papierovej forme zostáva naďalej možné.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje žiadateľov a držiteľov rozhodnutia o registrácii o preferovanom spôsobe predkladania mock-upov.

Od 03. augusta 2018 uprednostňujeme predkladať mock-up  ako súčasť  priloženého prehlásenia („PREDLOHA na predkladanie MOCK_UP“).

ŠÚKL môže po predložení mock-upu (vo vyššie uvedenej forme) vzniesť pripomienky do 30 dní. Preto dôrazne odporúčame predkladať farebné návrhy označovania obalov v dostatočnom časovom predstihu pred samotnou výrobou.

Aktualizácia 23.08.2018 - pridanie položky „Reg. č./MA number:“ a položky „Evid. č./Procedural number:“ do tlačiva.

Predloha na predkladanie mock-upVytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png