sk

Usmernenie k predkladaniu farebných návrhov označovania obalov („mock-up“)

August 2018

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje žiadateľov a držiteľov rozhodnutia o registrácii o preferovanom spôsobe predkladania mock-upov.

Od 03. augusta uprednostňujeme predkladať mock-up ako súčasť priloženého prehlásenia („PREDLOHA na predkladanie MOCK_UP“).

ŠÚKL môže po predložení mock-upu (vo vyššie uvedenej forme, ale aj inej forme) vzniesť pripomienky do 30 dní. Preto dôrazne odporúčame predkladať farebné návrhy označovania obalov v dostatočnom časovom predstihu pred samotnou výrobou.

Aktualizácia 23.08.2018 - pridanie položky „Reg. č./MA number:“ a položky „Evid. č./Procedural number:“ do tlačiva.

Predloha na predkladanie mock-up

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png