sk

Oznam pre oznamovateľov sekcie zdravotníckych pomôcok

Bratislava, 22.12.2017

S účinnosťou od 1. 1. 2018 bude možné podať dokumentáciu k registrácii výrobcu zdravotníckych pomôcok (ZP) / oznámeniu výrobcu o ZP podľa § 110 ods. 2,3 a 4 zákona č.362/2011 Z.z. osobne v podateľni ŠÚKL alebo poslať poštou. Potvrdený formulár po ukončení procesu registrácie / oznámenia výrobcu ZP bude oznamovateľovi / ním splnomocnenému subjektu zaslaný poštou na adresu uvedenú v relevantnom dokumente (sprievodnom liste).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png