en

Abbreviations

A | B | C | E | F | G | H | I | M | N | O | P | Q | R | S | V | W
S+T Sampling and Testing
SAFS Slovenská asociácia farmaceutických spoločností
SIDC State Institute for Drug Control
SKP Správna klinická prax
SleP Správna lekárenská prax
SMF Site Master File
SNAS Slovenská národná akreditačná služba
SPC Summary of Product Characteristic
SPK sekcia posudzovania kvality liekov
SVP Správna výrobná prax
SZO World Health Organisation / Svetová zdravotnícka organizácia /
SZP sekcia zdravotníckych pomôcok
SZU Slovenská zdravotnícka univerzita
eu-flag.png sk-flag.png