en

Forms/Tlačivá

 

 

Názov dokumentu  

Aktualizované

EN

Žiadosť o registráciu/ predĺženie/ zmenu humanného lieku

Application for a Marketing Authorisation (MA)

-           

EN

Žiadosť o registráciu homeopatického lieku

Homeopatic Application Form

-           

SK, EN 

Žiadosť o zmenu držiteľa registrácie lieku (prevod registrácie)

Application for a Transfer of a MA

05/2022

SK, EN

Žiadosť o zrušenie registrácie humánneho lieku

Application for a Withdrawal of a MA

12/2022

SK, EN

Návrh na vyúčtovanie poplatku za podanie a vybavenie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku

Proposal for billing services - fee for submission and processing of Application for Withdrawal of marketing authorisation 

3/2023

EN

Oznámenie o zmene podľa § 55 (5) (ref. čl. 61 (3)) 

Notification of a Variation according to § 55(5) (ref. Art. 61 (3))

-           

SK, EN

Návrh na vyúčtovanie poplatku za podanie a vybavenie Potvrdenia prijatia oznámenia o zmene podľa § 55 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z.z.

Proposal for billing services – fee for submission and processing of Notification of a Variation according to § 55(5) (ref Article 61(3))

3/2023

SK

Splnomocnenie kontaktnej osoby v správnom konaní - pre žiadateľov o registráciu liekov / držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov

-           

EN

Power of attorney of a contact person - for applicants or marketing authorisation holders

-           

EN

Certifikát o prevode registrácie

MAH Transfer (Transfer agreement) 

01/2012

SK, EN 

Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Administrative Fee Refund Application

11/2020

SK

Vzdanie sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu

11/2020

SK, EN 

Sprievodný list s prehlásenímo predloženom návrhu označenia a balenia lieku

Cover letter with declaration related to mock-up submission

04/2021

EN

Spoločný dokument na predkladanie odpovedí-národný postup  

Applicant´s response template-national procedure

07/2022

 

 

Print page
eu-flag.png sk-flag.png