en

Contacts

Phone numbers
Riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu:
Mgr. Roman Dorčík
Referát riaditeľa a GTSÚ:
Špecialista pre komunikáciu:
Mgr. Miroslava Hýbl
Hovorkyňa:
Mgr. Jana Matiašová
Koordinátor:
Mgr. Zuzana Bořutová
Oddelenie právne:
Poverená vedením oddelenia:
JUDr. Zuzana Žeňuchová
Dozor nad reklamou liekov:
Mgr. Daniela Ujhelyová
Výrobné a distribučné povolenia:
PharmDr. Bc. Kornélia Radová
Drogové prekurzory:
Mgr. Ing. Katarína Glatz Kudlová
Osobný úrad:
Vedúca osobného úradu:
Mgr. Jana Čamborová
Sekcia ekonomiky a vnútorných záležitostí:
Vedúci sekcie:
Ing. Andrej Kubán
Oddelenie prevádzky a správy majetku:
Mgr. Daniela Kolenová
Oddelenie rozpočtu a financovania:
Ing. Veronika Gubáňová
Oddelenie manažérstva kvality:
Vedúca oddelenia:
PharmDr. Gabriela Bezáková, CSc.
Sekcia registrácie liekov:
Vedúca sekcie:
PharmDr. Ivana Pankuchová
Oddelenie príjmu a administratívnej podpory:
Mgr. Danka Rochovská
Oddelenie koordináce nových registrácií liekov:
PharmDr. Miroslava Horváth Petriková
Oddelenie koordinácie postregistračných procesov:
Mgr. Petra Gubová
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania:
PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH
Oddelenie posudzovania kvality liekov:
PharmDr. Dorota Distlerová
Sekcia inšpekcie:
Ing. Renáta Baďurová, PhD.
Oddelenie distribúcie a lekárenstva:
PharmDr. Zuzana Janov Bartáková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Topoľčany:
Mgr. Dana Mokošová
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Žilina:
RNDr. Terézia Kočišková
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Košice:
Mgr. Beáta Hlavatá
Oddelenie distribúcie a lekárenstva Zvolen:
Ing. Bronislava Majerová
Oddelenie liekopisné:
PharmDr. Ellen Wiesner, MSc.
Oddelenie výroby a transfuziológie:
Ing. Zuzana Baráthová
Sekcia laboratórnej kontroly:
Vedúca sekcie:
RNDr. Janka Janošková
Vedúca oddelenia biologických metód:
Ing. Ivana Trgiňová
Vedúca oddelenia fyzikálno - chemických metód:
Ing. Monika Blažeková - poverená vykonávaním funkcie
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie:
Vedúca sekcie:
MUDr. Soňa Fundárková
Oddelenie farmakovigilancie:
PharmDr. Miroslava Gočová
Oddelenie klinického skúšania liekov:
PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.
Sekcia zdravotníckych pomôcok:
Vedúci sekcie:
Ing. Ivan Bernát
Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie:
Ing. Boris Zajac
Oddelenie príjmu a dokumentácie:
Ing. Beáta Drevková

Switchboard: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Information for média: media@sukl.sk
General information: info@sukl.sk
Information according the Law Nr. 211/2000.: 211@sukl.sk
Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79  alert@sukl.sk
Adverse effects: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Vigilance of medical devices: 
vigilanciazp@sukl.sk 
Registration of human medicines: registracia@sukl.sk
Release of vacciness / blood products: 
ocabr@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png