en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/20/1507/007 Code 2204E Medicinal product Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogramov/25 mikrogramov/ml injekčná disperzia v naplnenej injekčnej striekačke (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna) Product Form dis inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.polymér) MAH MWO-2 Date of Expiry 03.10.2027
MA number EU/1/20/1507/006 Code 2203E Medicinal product Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna) Product Form dis inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl. - viacdávk.) MAH MWO-2 Date of Expiry 03.10.2027
MA number EU/1/20/1507/001 Code 6261D Medicinal product Spikevax 0,2 mg/ml injekčná disperzia (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna) Product Form dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl. - viacdávk.) MAH MWO-2 Date of Expiry 03.10.2027
MA number EU/1/20/1528/008 Code 2011E Medicinal product Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia Product Form dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/009 Code 2010E Medicinal product Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia Product Form dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/007 Code 1946E Medicinal product Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia Product Form dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/006 Code 1945E Medicinal product Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramov)/dávka injekčná disperzia Product Form dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/010 Code 2202E Medicinal product Comirnaty 3 mikrogramy/dávka koncentrát na injekčnú disperziu Product Form con dsi 10x0,4 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/005 Code 9117D Medicinal product Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu Product Form con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/004 Code 9116D Medicinal product Comirnaty 10 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu Product Form con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/003 Code 8882D Medicinal product Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia Product Form dis inj 195x2,25 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/002 Code 8881D Medicinal product Comirnaty 30 mikrogramov/dávka injekčná disperzia Product Form dis inj 10x2,25 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/001 Code 6235D Medicinal product Comirnaty 30 mikrogramov/dávka koncentrát na injekčnú disperziu Product Form con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/012 Code 2333E Medicinal product Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramov)/dávka koncentrát na injekčnu disperziu Product Form con dsi 195x1,3 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
MA number EU/1/20/1528/011 Code 2332E Medicinal product Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramov)/dávka koncentrát na injekčnu disperziu Product Form con dsi 10x1,3 ml (liek.inj.skl.) MAH BNU Date of Expiry 10.10.2027
eu-flag.png sk-flag.png