en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/14/963/001 Code 3426B Medicinal product Brimica Genuair 340 mikrogramov /12 mikrogramov inhalačný prášok Product Form plv inh 1x60 dávok (inh.plast./nehrdz.oceľ) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/11/696/004 Code 1462B Medicinal product Bydureon 2 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenom pere Product Form plu igf 3x(4x1) (2 mg práš.+0,65 ml disperz.prostr.-pero jednodávk. napl.) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/11/696/003 Code 1461B Medicinal product Bydureon 2 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenom pere Product Form plu igf 4x1 (2 mg práš.+0,65 ml disperz.prostr.-pero jednodávk. napl.) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/012 Code 8855A Medicinal product Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 196(2x98)x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/011 Code 8854A Medicinal product Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 60x1x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al-perf.) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/010 Code 8853A Medicinal product Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 60x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/009 Code 8852A Medicinal product Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 56x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/008 Code 8851A Medicinal product Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 28x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/004 Code 8847A Medicinal product Xigduo 5 mg/850 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 60x5 mg/850 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/007 Code 8850A Medicinal product Xigduo 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 14x5 mg/1000 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/006 Code 8849A Medicinal product Xigduo 5 mg/850 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 196(2x98)x5 mg/850 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/005 Code 8848A Medicinal product Xigduo 5 mg/850 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 60x1x5 mg/850 mg (blis.PVC/Aclar/Al-perf.) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/003 Code 8846A Medicinal product Xigduo 5 mg/850 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 56x5 mg/850 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/002 Code 8845A Medicinal product Xigduo 5 mg/850 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 28x5 mg/850 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/13/900/001 Code 8844A Medicinal product Xigduo 5 mg/850 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 14x5 mg/850 mg (blis.PVC/Aclar/Al) MAH AZC Date of Expiry
eu-flag.png sk-flag.png