en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/004 Code 40796 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 4x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/003 Code 40795 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/002 Code 40794 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 1x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/001 Code 40793 Medicinal product Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok Product Form sol inj 2x0,8 ml/40 mg (liek.inj.skl.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/02/205/002 Code 98927 Medicinal product LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia Product Form int opo 3x3 ml/0,9 mg (fľ.LDPE) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/02/205/001 Code 47592 Medicinal product LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia Product Form int opo 1x3 ml/0,9 mg (fľ.LDPE) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/01/172/003 Code 33251 Medicinal product Kaletra (80 mg + 20 mg)/ ml perorálny roztok Product Form sol por 5x60 ml+5x5 ml striek. (fľ.PET) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/18/1305/003 Code 2716D Medicinal product Cablivi 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol 7(7x1)x10 mg + 7(7x1)x1 ml solv. (liek.inj.skl. + striek.inj.napl.skl.-multibal.) MAH ABY Date of Expiry 31.08.2023
MA number EU/1/18/1305/002 Code 9599C Medicinal product Cablivi 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol 7(7x1)x10 mg + 1x1 ml solv. (liek.inj.skl. + striek.inj.napl.skl.) MAH ABY Date of Expiry 31.08.2023
MA number EU/1/18/1305/001 Code 8964C Medicinal product Cablivi 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol iol 1x10 mg + 1x1 ml solv. (liek.inj.skl. + striek.inj.napl.skl.) MAH ABY Date of Expiry 31.08.2023
MA number EU/1/22/1711/003 Code 3173E Medicinal product Dimethyl fumarate Accord 240 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 168x240 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH ACC-ES Date of Expiry 15.02.2028
MA number EU/1/22/1711/002 Code 3172E Medicinal product Dimethyl fumarate Accord 240 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 56x240 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH ACC-ES Date of Expiry 15.02.2028
MA number EU/1/22/1711/001 Code 3171E Medicinal product Dimethyl fumarate Accord 120 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Product Form cps end 14x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) MAH ACC-ES Date of Expiry 15.02.2028
MA number EU/1/22/1661/032 Code 1878E Medicinal product Sitagliptin/Metformin hydrochloride Accord 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 200x50 mg/1000 mg (blis.Al/Al) MAH ACC-ES Date of Expiry 22.07.2027
MA number EU/1/22/1661/031 Code 1877E Medicinal product Sitagliptin/Metformin hydrochloride Accord 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.Al/Al) MAH ACC-ES Date of Expiry 22.07.2027
eu-flag.png sk-flag.png