en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number 16/0046/22-S Code 9706D Medicinal product Orebriton 60 mg Product Form tbl flm 14x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH ZNT-1 Date of Expiry 25.02.2027
MA number 44/0265/16-S Code 9707B Medicinal product Mitomycin medac 1 mg/ml prášok na injekčný/infúzny roztok alebo na intravezikálne použitie Product Form plv iiv 5x40 mg (50 ml liek.inj.skl.) MAH MED-2 Date of Expiry
MA number 18/0374/18-S Code 9707C Medicinal product Siofor SR 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Product Form tbl plg 90x1000 mg (blis.Al/PVC) MAH BCE Date of Expiry
MA number 16/0046/22-S Code 9707D Medicinal product Orebriton 60 mg Product Form tbl flm 28x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH ZNT-1 Date of Expiry 25.02.2027
MA number 44/0265/16-S Code 9708B Medicinal product Mitomycin medac 1 mg/ml prášok na injekčný/infúzny roztok alebo na intravezikálne použitie Product Form plv iiv 10x40 mg (50 ml liek.inj.skl.) MAH MED-2 Date of Expiry
MA number 18/0374/18-S Code 9708C Medicinal product Siofor SR 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Product Form tbl plg 120x1000 mg (blis.Al/PVC) MAH BCE Date of Expiry
MA number 16/0046/22-S Code 9708D Medicinal product Orebriton 60 mg Product Form tbl flm 30x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH ZNT-1 Date of Expiry 25.02.2027
MA number 94/0832/95-S Code 97091 Medicinal product Mucoplant masť pri prechladnutí Product Form ung 1x100 g (liek.skl.hnedá) MAH DPT Date of Expiry
MA number 94/0832/95-S Code 97092 Medicinal product Mucoplant masť pri prechladnutí Product Form ung 1x20 g (liek.skl.hnedá) MAH DPT Date of Expiry
MA number EU/1/97/049/031 Code 97093 Medicinal product Karvea 75 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 84x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH SWI-11 Date of Expiry
MA number EU/1/97/049/032 Code 97099 Medicinal product Karvea 150 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 84x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH SWI-11 Date of Expiry
MA number 30/0298/18-S Code 9709C Medicinal product Agomelatine Viatris 25 mg Product Form tbl flm 7x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) MAH VIM Date of Expiry
MA number 16/0046/22-S Code 9709D Medicinal product Orebriton 60 mg Product Form tbl flm 56x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH ZNT-1 Date of Expiry 25.02.2027
MA number EU/1/97/049/033 Code 97100 Medicinal product Karvea 300 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 84x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH SWI-11 Date of Expiry
MA number 30/0298/18-S Code 9710C Medicinal product Agomelatine Viatris 25 mg Product Form tbl flm 14x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) MAH VIM Date of Expiry
eu-flag.png sk-flag.png