en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number 44/0047/21-S Code 6692D Medicinal product Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu Product Form plv inu 1x150 mg (liek.inj.skl.) MAH ZNT-1 Date of Expiry 23.02.2026
MA number 44/0047/21-S Code 6691D Medicinal product Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu Product Form plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.) MAH ZNT-1 Date of Expiry 23.02.2026
MA number 44/0206/18-S Code 5185E Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x20 ml/20 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 5184E Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 5183E Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 8314C Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x20 ml/20 mg (liek.PP - povolenie uvádzať na trh končí dňa 30.11.2025) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 8313C Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.PP - povolenie uvádzať na trh končí dňa 30.11.2025) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0206/18-S Code 8312C Medicinal product ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 1x5 ml/5 mg (liek.PP - povolenie uvádzať na trh končí dňa 30.11.2025) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0168/00-S Code 01181 Medicinal product ZAVEDOS 10 mg Product Form plv ino 1x10 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0155/99-S Code 78813 Medicinal product ZAVEDOS 10 mg Product Form cps dur 1x10 mg (fľ.skl.jantárová) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0156/99-S Code 78814 Medicinal product ZAVEDOS 25 mg Product Form cps dur 1x25 mg (fľ.skl.jantárová) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0167/00-S Code 01182 Medicinal product ZAVEDOS 5 mg Product Form plv ino 1x5 mg (liek.inj.skl.) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number 44/0154/99-S Code 78812 Medicinal product ZAVEDOS 5 mg Product Form cps dur 1x5 mg (fľ.skl.jantárová) MAH PFI-BE-3 Date of Expiry
MA number EU/1/02/238/001 Code 41411 Medicinal product Zavesca 100 mg kapsuly Product Form cps dur 84x100 mg (blis.Aclar/Al) MAH JNS Date of Expiry
MA number EU/1/16/1109/001 Code 0429C Medicinal product Zavicefta 2 g/0,5 g prášok na prípravu infúzneho koncentrátu Product Form plc ifc 10x2 g/0,5 (liek.inj.skl.) MAH PFI-IRL-3 Date of Expiry
eu-flag.png sk-flag.png