en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/009 Code 05484 Medicinal product Zarzio 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/004 Code 65486 Medicinal product Zarzio 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 10x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/003 Code 65485 Medicinal product Zarzio 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 5x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/002 Code 65484 Medicinal product Zarzio 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 3x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/001 Code 65482 Medicinal product Zarzio 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/016 Code 05491 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/015 Code 05490 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/014 Code 05489 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/013 Code 05488 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/008 Code 65490 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/007 Code 65489 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/006 Code 65488 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number EU/1/08/495/005 Code 65487 Medicinal product Zarzio 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH SAN-A Date of Expiry
MA number 44/0047/21-S Code 6692D Medicinal product Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu Product Form plv inu 1x150 mg (liek.inj.skl.) MAH ZNT-1 Date of Expiry 23.02.2026
MA number 44/0047/21-S Code 6691D Medicinal product Zassida 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu Product Form plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.) MAH ZNT-1 Date of Expiry 23.02.2026
eu-flag.png sk-flag.png