en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number 49/0144/00-S Code 66064 Medicinal product MUTAFLOR Product Form cps end 100 (blis.PVC/PVDC/Al) MAH ARP Date of Expiry
MA number 49/0144/00-S Code 66065 Medicinal product MUTAFLOR Product Form cps end 20 (blis.PVC/PVDC/Al) MAH ARP Date of Expiry
MA number 49/0144/00-S Code 66063 Medicinal product MUTAFLOR Product Form cps end 100 (tuba polystyrolová) MAH ARP Date of Expiry
MA number 49/0144/00-S Code 66062 Medicinal product MUTAFLOR Product Form cps end 20 (tuba polystyrolová) MAH ARP Date of Expiry
MA number EU/1/12/795/011 Code 5898D Medicinal product Forxiga 10 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 10x1x10 mg (blis.Al/Al-jednotl.dávka) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/17/1173/012 Code 4566D Medicinal product Lokelma 10 g prášok na perorálnu suspenziu Product Form plu por 30x10 g (vre.PET/LDPE/Al/EAA/LLDPE) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/17/1173/010 Code 4564D Medicinal product Lokelma 10 g prášok na perorálnu suspenziu Product Form plu por 3x10 g (vre.PET/LDPE/Al/EAA/LLDPE) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/17/1173/009 Code 4563D Medicinal product Lokelma 5 g prášok na perorálnu suspenziu Product Form plu por 30x5 g (vre.PET/LDPE/Al/EAA/LLDPE) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/17/1173/007 Code 4561D Medicinal product Lokelma 5 g prášok na perorálnu suspenziu Product Form plu por 3x5 g (vre.PET/LDPE/Al/EAA/LLDPE) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/17/1252/002 Code 2563D Medicinal product Fasenra 30 mg injekčný roztok naplnený v pere Product Form sol ira 1x1 ml/30 mg (striek.inj.napl.skl. v pere) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/11/696/006 Code 2205D Medicinal product Bydureon 2 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním v naplnenom pere Product Form sus ijp 12 (3x4)x0,85 ml/2 mg (pero napl.jednod. BCise) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/11/696/005 Code 9347C Medicinal product Bydureon 2 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním v naplnenom pere Product Form sus ijp 4x0,85 ml/2 mg (pero napl.jednod. BCise) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/14/959/005 Code 8297C Medicinal product Lynparza 150 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 112 (2x56)x150 mg (blis.Al/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/14/959/004 Code 8296C Medicinal product Lynparza 150 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 56x150 mg (blis.Al/Al) MAH AZC Date of Expiry
MA number EU/1/14/959/003 Code 8295C Medicinal product Lynparza 100 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 112 (2x56)x100 mg (blis.Al/Al) MAH AZC Date of Expiry
eu-flag.png sk-flag.png