en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/22/1694/004 Code 2514E Medicinal product Melatonin Neurim 2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Product Form tbl plg 30x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) MAH NRM-FR Date of Expiry 07.11.2027
MA number EU/1/22/1695//001 Code 2655E Medicinal product Zynlonta 10 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok Product Form plc ifc 1x10 mg (liek.inj.skl.) MAH BVR Date of Expiry 20.12.2023
MA number EU/1/22/1696/001 Code 2495E Medicinal product Sorafenib Accord 200 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 112x1x200 mg (blis.Al/Al) MAH ACC-ES Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1697/001 Code 2631E Medicinal product Teriparatide SUN 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok v naplnenom pere Product Form sol inj 1x2,4 ml/600 µg (pero napl.) MAH SNM-NL Date of Expiry 18.11.2027
MA number EU/1/22/1697/002 Code 2632E Medicinal product Teriparatide SUN 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok v naplnenom pere Product Form sol inj 3x2,4 ml/600 µg (pero napl.) MAH SNM-NL Date of Expiry 18.11.2027
MA number EU/1/22/1698/001 Code 2367E Medicinal product Teriflunomide Mylan 14 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 28x14 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al) MAH MLB-IE-1 Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1698/002 Code 2368E Medicinal product Teriflunomide Mylan 14 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 84x14 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al) MAH MLB-IE-1 Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1698/003 Code 2369E Medicinal product Teriflunomide Mylan 14 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 28x1x14 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al - jednotk.dávka) MAH MLB-IE-1 Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1698/004 Code 2370E Medicinal product Teriflunomide Mylan 14 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 84x1x14 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al - jednotk.dávka) MAH MLB-IE-1 Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1698/005 Code 2371E Medicinal product Teriflunomide Mylan 14 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 98x1x14 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al - jednotk.dávka) MAH MLB-IE-1 Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1698/006 Code 2372E Medicinal product Teriflunomide Mylan 14 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 84x14 mg (fľ.HDPE) MAH MLB-IE-1 Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1698/007 Code 2373E Medicinal product Teriflunomide Mylan 14 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 98x14 mg (fľ.HDPE) MAH MLB-IE-1 Date of Expiry 09.11.2027
MA number EU/1/22/1699/001 Code 2623E Medicinal product Qdenga prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol 1xdávka + 1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.) MAH TKD-3 Date of Expiry 05.12.2027
MA number EU/1/22/1699/002 Code 2624E Medicinal product Qdenga prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol 10xdávka + 10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.) MAH TKD-3 Date of Expiry 05.12.2027
MA number EU/1/22/1699/003 Code 2625E Medicinal product Qdenga prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form plv iol 1xdávka + 1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+ striek.inj.napl.skl.) MAH TKD-3 Date of Expiry 05.12.2027
eu-flag.png sk-flag.png