en
MA number Code Medicine / Component Product Form MAH Date of Expiry
MA number EU/1/01/172/005 Code 35544 Medicinal product Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 120(3x40)x200 mg/50 mg (blis.PVC) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/01/172/004 Code 35543 Medicinal product Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety Product Form tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/006 Code 40798 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 1x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln. s ochr.krytom ihly) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/005 Code 40797 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 6x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/004 Code 40796 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 4x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/003 Code 40795 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/002 Code 40794 Medicinal product Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke Product Form sol inj 1x0,8 ml/40 mg (striek.skl.napln.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/03/256/001 Code 40793 Medicinal product Humira 40 mg/0,8 ml injekčný roztok Product Form sol inj 2x0,8 ml/40 mg (liek.inj.skl.) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/01/172/003 Code 33251 Medicinal product Kaletra (80 mg + 20 mg)/ ml perorálny roztok Product Form sol por 5x60 ml+5x5 ml striek. (fľ.PET) MAH ABV-DE Date of Expiry
MA number EU/1/18/1305/003 Code 2716D Medicinal product Cablivi 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol 7(7x1)x10 mg + 7(7x1)x1 ml solv. (liek.inj.skl. + striek.inj.napl.skl.-multibal.) MAH ABY Date of Expiry 31.08.2023
MA number EU/1/18/1305/002 Code 9599C Medicinal product Cablivi 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol 7(7x1)x10 mg + 1x1 ml solv. (liek.inj.skl. + striek.inj.napl.skl.) MAH ABY Date of Expiry 31.08.2023
MA number EU/1/18/1305/001 Code 8964C Medicinal product Cablivi 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok Product Form plv iol iol 1x10 mg + 1x1 ml solv. (liek.inj.skl. + striek.inj.napl.skl.) MAH ABY Date of Expiry 31.08.2023
MA number EU/1/20/1456/003 Code 9019D Medicinal product Zercepac 420 mg prášok na infúzny koncentrát Product Form plc ifc 1x420 mg (liek.inj.skl.) MAH ACC-ES Date of Expiry 27.07.2025
MA number EU/1/20/1456/002 Code 9018D Medicinal product Zercepac 60 mg prášok na infúzny koncentrát Product Form plc ifc 1x60 mg (liek.inj.skl.) MAH ACC-ES Date of Expiry 27.07.2025
MA number EU/1/15/1019/006 Code 8447D Medicinal product Bortezomib Accord 2,5 mg/ml injekčný roztok Product Form sol inj 4x1,4 ml/3,5 mg (liek.inj.skl.) MAH ACC-ES Date of Expiry
eu-flag.png sk-flag.png