en

Forms

   

Document Title

Update

doc EN

Application form for Registration/ Renewal/ Variation for Marketing Authorisations

12/2015

doc EN Homeopatic Applivation Form 12/2016
doc EN 

Application for a Transfer of a MA

01.01.2017

doc EN Power of attorney of a contact person - for applicants or marketing authorisation holders 07/2007
doc EN MAH Transfer (Transfer agreement)  01/2012

doc SK Žiadosť o registráciu humánneho lieku - slovenský formulár žiadosti
Application for a Marketing Authorisation in Slovak language
01.07.2017
doc SK Žiadosť o schválenie zmeny II v registrácii lieku /oznámenie zmeny IA/IB - slovenský formulár žiadosti
Application for a Variation to a Marketing Authorisation in Slovak language
01.01.2017
doc SK Oznámenie o zmene podľa článku 61 (3) - slovenský formulár
Announcement of a Variation according to Art. 61(3) in Slovak language
01.01.2017
doc EN Oznámenie o zmene podľa článku 61 (3) - anglický formulár
Announcement of a Variation according to Art. 61(3) in English language
10/2014
doc SK Žiadosť o predĺženie registrácie lieku - slovenský formulár žiadosti
Application for a Renewal of a Marketing Authorisation in Slovak language
01.01.2017
doc SK Žiadosť o zrušenie registrácie humánneho lieku 01.01.2017
doc SK Splnomocnenie kontaktnej osoby v správnom konaní - pre žiadateľov o registráciu liekov / držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov 05/2007
Print page
eu-flag.png sk-flag.png