sk

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - NETPHARMA

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal na základe vykonanej inšpekcie v zmysle § 126 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z. v z. n. p. Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou spoločnosti NETPHARMA, s.r.o., Priekopa 1915/55A, 060 01 Kežmarok s miestom výkonu činnosti: 094 01 Štefanovce 18.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zároveň predložil Ministerstvu zdravotníctva SR ako príslušnému orgánu štátnej správy na úseku humánnej farmácie návrh na pozastavenie činnosti distribútorovi NETPHARMA, s.r.o..

 Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - príloha 1, príloha 2

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png