sk

Osvetový projekt

Mysli otvorene, mysli slobodne

Téma falšovaných liekov, ako aj nevhodné užívanie liekov deťmi a mládežou sú v dnešnej dobe veľmi aktuálne. Obzvlášť mladým ľuďom je veľmi dôležité sprostredkovať informácie o tom, že hoci nám lieky pomáhajú, ich nesprávne alebo neopodstatnené užívanie môže byť zdraviu škodlivé a nebezpečné.

Práve v súvislosti s podporou ochrany zdravia detí a mládeže Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pripravil pre základné a stredné školy a gymnáziá osvetový projekt Mysli otvorene, mysli slobodne.

Cieľom projektu je poskytnúť informácie o falšovaných liekoch a nevhodnom užívaní liekov deťmi zrozumiteľnou formou, pričom vychádza z konceptu výučby založenej na interaktívnom príbehu. Pokrýva rizikové oblasti ako doping, látky na podporu mentálnej a fyzickej aktivity, sedatíva, lieky na chudnutie, či lieky z nelegálnych distribučných kanálov.

Súčasťou projektu je aj interaktívny komiks, ktorý bol vypracovaný Európskym riaditeľstvom pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť Rady Európy (EDQM). Je možné si ho zdarma stiahnuť na nasledujúcich odkazoch. 

Prvá fáza projektu, prebiehala od mája do júna 2023 a bola zameraná na dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov.  Druhá fáza, začala prebiehať od októbra 2023.

PDF Komiks pre dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov (slovenská verzia)

PDF Komiks pre dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov (anglická verzia)

PDF Metodická príručka pre pedagógov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png