sk

Kontakty

Telefónne čísla
Oddelenie právne - referát drogových prekurzorov:
referát drogových prekurzorov:
PharmDr. Zuzana Porubská
výrobné a distribučné povolenia:
PharmDr. Bc. Kornélia Radová
vedúca oddelenia:
JUDr. Zuzana Žeňuchová
dohľad nad reklamou humánnych liekov:
Mgr. Dana Ujhélyová

Ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
Fax: 00421/2/55 56 41 27
Informácie pre médiá: media@sukl.sk
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.: 211@sukl.sk
Všeobecné informácie: info@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy - Rapid Alert: 
00421/903 25 19 79alert@sukl.sk
Nežiaduce účinky liekov: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk
Bezpečnosť/vigilancia zdravotníckych pomôcok: vigilanciazp@sukl.sk 
Registrácia humánnych liekov: registracia@sukl.sk
Prepúšťanie vakcín/liekov vyrobených z krvi: ocabr@sukl.sk
Faktúry: faktury@sukl.sk

eu-flag.png sk-flag.png